ἄγκυρα

ἄγκυρα:
(1) an anchor
(2) metaphorically any stay or safeguard

Part of Speech: noun feminine

Latin: anchora

Syriac: ܐܘܩܝܢܐ

Acts 27:29

φοβουμενοι τε μηπως εις τραχεις τοπους εκπεσωμεν εκ πρυμνης ριψαντες αγκυρας τεσσαρας ηυχοντο ημεραν γενεσθαι

KJV
Then fearing lest we should have fallen upon rocks, they cast four anchors out of the stern, and wished for the day.

Vulgate
timentes autem ne in aspera loca incideremus de puppi mittentes anchoras quattuor optabant diem fieri

Peshitta
ܘܟ݂ܰܕ݂ ܕ݁ܰܚܺܝܠܺܝܢ ܗ݈ܘܰܝܢ ܕ݁ܰܠܡܳܐ ܢܶܫܬ݁ܟ݂ܰܚ ܠܰܢ ܒ݁ܕ݂ܽܘܟ݁ܝܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܒ݁ܗܶܝܢ ܫܽܘܥܶܐ ܐܰܪܡܺܝܘ ܡܶܢ ܚܰܪܬ݂ܳܗ ܕ݁ܶܐܠܦ݂ܳܐ ܐܶܘܩܺܝܢܰܣ ܐܰܪܒ݁ܰܥ ܘܰܡܨܰܠܶܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܕ݁ܢܶܗܘܶܐ ܝܰܘܡܳܐ܂

וכד דחילין הוין דלמא נשתכח לן בדוכיתא דאית בהין שועא ארמיו מן חרתה דאלפא אוקינס ארבע ומצלין הוו דנהוא יומא܂

Acts 27:30

των δε ναυτων ζητουντων φυγειν εκ του πλοιου και χαλασαντων την σκαφην εις την θαλασσαν προφασει ως εκ πρωρας μελλοντων αγκυρας εκτεινειν

KJV
And as the shipmen were about to flee out of the ship, when they had let down the boat into the sea, under colour as though they would have cast anchors out of the foreship,

Vulgate
nautis vero quaerentibus fugere de navi cum misissent scapham in mare sub obtentu quasi a prora inciperent anchoras extendere

Peshitta
ܡܰܠܳܚܶܐ ܕ݁ܶܝܢ ܒ݁ܥܰܘ ܠܡܶܥܪܰܩ ܡܶܢܳܗ ܡܶܢ ܐܶܠܦ݂ܳܐ ܘܰܐܚܶܬ݂ܘ ܡܶܢܳܗ ܠܩܰܪܩܽܘܪܳܐ ܠܝܰܡܳܐ ܒ݁ܥܶܠܬ݂ܳܐ ܕ݁ܢܺܐܙܽܠ݈ܘܢ ܒ݁ܳܗ ܘܢܶܐܣܪܽܘܢܳܗ ܠܶܐܠܦ݂ܳܐ ܒ݁ܰܐܪܥܳܐ܂

מלחא דין בעו למערק מנה מן אלפא ואחתו מנה לקרקורא לימא בעלתא דנאזלון בה ונאסרונה לאלפא בארעא܂

J. Murdock
And the sailors sought to flee out of the ship. And from it they lowered down the boat into the sea, under pretence that they were going in it to make fast the ship to the land.

J. W. Etheridge
But the mariners sought to escape from the ship, and lowered from her the boat into the sea, on the pretext that they would go in her, and bind the ship to the land.

G. Lamsa
The sailors sought to desert the ship; so they lowered the ship’s boat into the sea, under pretense that they were going in it to make fast the ship to the land.

Acts 27:40

και τας αγκυρας περιελοντες ειων εις την θαλασσαν αμα ανεντες τας ζευκτηριας των πηδαλιων και επαραντες τον αρτεμονα τη πνεουση κατειχον εις τον αιγιαλον

KJV
And when they had taken up the anchors, they committed themselves unto the sea, and loosed the rudder bands, and hoised up the mainsail to the wind, and made toward shore.

Vulgate
et cum anchoras abstulissent committebant se mari simul laxantes iuncturas gubernaculorum et levato artemone secundum flatum aurae tendebant ad litus

Peshitta
ܘܰܦ݂ܣܰܩܘ ܐܶܘܩܺܝܢܰܣ ܡܶܢ ܐܶܠܦ݂ܳܐ ܘܰܐܪܦ݁ܺܝܘ ܐܶܢܶܝܢ ܒ݁ܝܰܡܳܐ ܘܰܫܪܰܘ ܪܳܟ݂ܒ݁ܶܐ ܕ݁ܣܰܘܟ݁ܳܢܶܐ ܘܰܬ݂ܠܰܘ ܐܰܪܡܶܢܳܘܢ ܙܥܽܘܪܳܐ ܠܪܽܘܚܳܐ ܕ݁ܢܳܫܒ݁ܳܐ ܘܪܳܕ݂ܶܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܠܰܐܦ݁ܰܝ ܝܰܒ݂ܫܳܐ܂

ופסקו אוקינס מן אלפא וארפיו אנין בימא ושרו רכבא דסוכנא ותלו ארמנון זעורא לרוחא דנשבא ורדין הוו לאפי יבשא܂

Hebrews 6:19

ην ως αγκυραν εχομεν της ψυχης ασφαλη τε και βεβαιαν και εισερχομενην εις το εσωτερον του καταπετασματος

KJV
Which hope we have as an anchor of the soul, both sure and stedfast, and which entereth into that within the veil;

Vulgate
quam sicut anchoram habemus animae tutam ac firmam et incedentem usque in interiora velaminis

Peshitta
ܗܰܘ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ ܠܰܢ ܐܰܝܟ݂ ܐܶܘܩܺܝܢܳܐ ܕ݁ܰܠܒ݂ܺܝܟ݂ ܒ݁ܢܰܦ݂ܫܰܢ ܕ݁ܠܳܐ ܬ݁ܶܬ݁ܙܺܝܥ ܘܥܳܐܶܠ ܠܓ݂ܰܘ ܡܶܢ ܐܰܦ݁ܰܝ ܬ݁ܰܪܥܳܐ܂

הו דאיתוהי לן איך אוקינא דלביך בנפשן דלא תתזיע ועאל לגו מן אפי תרעא܂

This entry was posted in Α and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.