ἄγνοια

ἄγνοια:
(1) lack of knowledge, ignorance
(a) especially of divine things
(b) of moral blindness

Part of Speech: noun feminine

Latin: ignorantia

Syriac:
(1) ܛܥܐ (error; deception)

(2) ܕ݁ܠܰܝܬ݁ ܒ݁ܗܽܘܢ ܝܺܕ݂ܰܥܬ݂ܳܐ (in them no knowledge; they have no knowledge)

(3) ܠܐ ܝܕܥ (no knowledge; without knowledge)

Acts 3:17

και νυν αδελφοι οιδα οτι κατα αγνοιαν επραξατε ωσπερ και οι αρχοντες υμων

KJV
And now, brethren, I wot that through ignorance ye did it, as did also your rulers.

Vulgate
et nunc fratres scio quia per ignorantiam fecistis sicut et principes vestri

Peshitta
ܒ݁ܪܰܡ ܗܳܫܳܐ ܐܰܚܰܝ ܝܳܕ݂ܰܥ ܐ݈ܢܳܐ ܕ݁ܰܒ݂ܛܽܘܥܝܰܝ ܥܒ݂ܰܕ݁ܬ݁ܽܘܢ ܗܳܕ݂ܶܐ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܰܥܒ݂ܰܕ݂ܘ ܪܺܫܰܝܟ݁ܽܘܢ܂

ברם השא אחי ידע אנא דבטועיי עבדתון הדא איך דעבדו רשיכון܂

Acts 17:30

τους μεν ουν χρονους της αγνοιας υπεριδων ο θεος τα νυν παραγγελλει τοις ανθρωποις πασιν πανταχου μετανοειν

KJV
And the times of this ignorance God winked at; but now commandeth all men every where to repent:

Vulgate
et tempora quidem huius ignorantiae despiciens Deus nunc adnuntiat hominibus ut omnes ubique paenitentiam agant

Peshitta
ܙܰܒ݂ܢܶܐ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܛܳܥܝܽܘܬ݂ܳܐ ܐܰܥܒ݁ܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܰܒ݂ܙܰܒ݂ܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܡܦ݂ܰܩܶܕ݂ ܠܟ݂ܽܠܗܽܘܢ ܒ݁ܢܰܝܢܳܫܳܐ ܕ݁ܟ݂ܽܠ ܐ݈ܢܳܫ ܒ݁ܟ݂ܽܠ ܕ݁ܽܘܟ݁ܳܐ ܢܬ݂ܽܘܒ݂܂

זבנא גיר דטעיותא אעבר אלהא ובזבנא הנא מפקד לכלהון בנינשא דכל אנש בכל דוכא נתוב܂

Ephesians 4:18

εσκοτισμενοι τη διανοια οντες απηλλοτριωμενοι της ζωης του θεου δια την αγνοιαν την ουσαν εν αυτοις δια την πωρωσιν της καρδιας αυτων

KJV
Having the understanding darkened, being alienated from the life of God through the ignorance that is in them, because of the blindness of their heart:

Vulgate
tenebris obscuratum habentes intellectum alienati a vita Dei per ignorantiam quae est in illis propter caecitatem cordis ipsorum

Peshitta
ܘܚܶܫܽܘܟ݂ܺܝܢ ܒ݁ܡܰܕ݁ܥܰܝܗܽܘܢ ܘܢܽܘܟ݂ܪܳܝܺܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܚܰܝܰܘܗ݈ܝ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܠܰܝܬ݁ ܒ݁ܗܽܘܢ ܝܺܕ݂ܰܥܬ݂ܳܐ ܘܡܶܛܽܠ ܥܘܺܝܪܽܘܬ݂ ܠܶܒ݁ܗܽܘܢ܂

וחשוכין במדעיהון ונוכריין אנון מן חיוהי דאלהא מטל דלית בהון ידעתא ומטל עוירות לבהון܂

1 Peter 1:14

ως τεκνα υπακοης μη συσχηματιζομενοι ταις προτερον εν τη αγνοια υμων επιθυμιαις

KJV
As obedient children, not fashioning yourselves according to the former lusts in your ignorance:

Vulgate
quasi filii oboedientiae non configurati prioribus ignorantiae vestrae desideriis

Peshitta
ܐܰܝܟ݂ ܒ݁ܢܰܝܳܐ ܡܶܫܬ݁ܰܡܥܳܢܶܐ ܘܠܳܐ ܬ݁ܶܫܬ݁ܰܘܬ݁ܦ݂ܽܘܢ ܬ݁ܽܘܒ݂ ܠܰܪܓ݂ܺܝܓ݂ܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܩܰܕ݂ܡܳܝܳܬ݂ܳܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܪܳܓ݁ܺܝܢ ܗܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܠܳܐ ܒ݁ܺܝܕ݂ܰܥܬ݂ܳܐ܂

איך בניא משתמענא ולא תשתותפון תוב לרגיגתכון קדמיתא אילין דרגין הויתון דלא בידעתא܂

This entry was posted in Α and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.