ἄδολος

ἄδολος:
(1) guileless
(a) in things: unmixed, unadulterated, pure
(b) in persons: without dishonest intent, guileless

Part of Speech: adjective

Latin: sine dolo

Syriac: ܢܩܕ (pure)

1 Peter 2:2

ως αρτιγεννητα βρεφη το λογικον αδολον γαλα επιποθησατε ινα εν αυτω αυξηθητε

KJV
As newborn babes, desire the sincere milk of the word, that ye may grow thereby:

NIV
Like newborn babies, crave pure spiritual milk, so that by it you may grow up in your salvation,

NASB
like newborn babies, long for the pure milk of the word, so that by it you may grow in respect to salvation,

Vulgate
sicut modo geniti infantes rationale sine dolo lac concupiscite ut in eo crescatis in salutem

Peshitta
ܘܰܗܘܰܘ ܐܰܝܟ݂ ܝܰܠܽܘܕ݂ܶܐ ܫܰܒ݂ܪܶܐ ܘܶܐܬ݂ܪܰܓ݂ܪܰܓ݂ܘ ܠܳܗ ܠܡܶܠܬ݂ܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܰܠܚܰܠܒ݂ܳܐ ܢܰܩܕ݁ܳܐ ܘܪܽܘܚܳܢܳܐ ܕ݁ܒ݂ܳܗ ܬ݁ܶܬ݂ܪܰܒ݁ܽܘܢ ܠܚܰܝܶܐ܂

והוו איך ילודא שברא ואתרגרגו לה למלתא איך דלחלבא נקדא ורוחנא דבה תתרבון לחיא܂

* Peshitta has “pure and spiritual milk” (נקדא ורוחנא)

This entry was posted in Α and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.