ἀγγαρεύω

ἀγγαρεύω:
(1) to employ a courier,
(2) dispatch a mounted messenger,
(3) press into public service,
(4) compel to go

Part of Speech: verb

Latin: angariare

Syriac: ܫܚܪ

Matthew 5:41

και οστις σε αγγαρευσει μιλιον εν υπαγε μετ αυτου δυο

KJV
And whosoever shall compel thee to go a mile, go with him twain.

NIV
If anyone forces you to go one mile, go with them two miles.

Vulgate
et quicumque te angariaverit mille passus vade cum illo alia duo

Peshitta
ܡܰܢ ܕ݁ܰܡܫܰܚܰܪ ܠܳܟ݂ ܡܺܝܠܳܐ ܚܰܕ݂ ܙܶܠ ܥܰܡܶܗ ܬ݁ܪܶܝܢ܂

מן דמשחר לך מילא חד זל עמה תרין܂

Matthew 27:32

εξερχομενοι δε ευρον ανθρωπον κυρηναιον ονοματι σιμωνα τουτον ηγγαρευσαν ινα αρη τον σταυρον αυτου

KJV
And as they came out, they found a man of Cyrene, Simon by name: him they compelled to bear his cross.

NASB
As they were coming out, they found a man of Cyrene named Simon, whom they pressed into service to bear His cross.

Vulgate
exeuntes autem invenerunt hominem cyreneum nomine Simonem hunc angariaverunt ut tolleret crucem eius

Peshitta
ܘܟ݂ܰܕ݂ ܢܳܦ݂ܩܺܝܢ ܐܶܫܟ݁ܰܚܘ ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܩܽܘܪܺܝܢܳܝܳܐ ܕ݁ܰܫܡܶܗ ܫܶܡܥܽܘܢ ܠܗܳܢܳܐ ܫܰܚܰܪܘ ܕ݁ܢܶܫܩܽܘܠ ܙܩܺܝܦ݂ܶܗ܂

וכד נפקין אשכחו גברא קוריניא דשמה שמעון להנא שחרו דנשקול זקיפה܂

Mark 15:21

και αγγαρευουσιν παραγοντα τινα σιμωνα κυρηναιον ερχομενον απ αγρου τον πατερα αλεξανδρου και ρουφου ινα αρη τον σταυρον αυτου

KJV
And they compel one Simon a Cyrenian, who passed by, coming out of the country, the father of Alexander and Rufus, to bear his cross.

NASB
They pressed into service a passer-by coming from the country, Simon of Cyrene (the father of Alexander and (B)Rufus), to bear His cross.

Vulgate
et angariaverunt praetereuntem quempiam Simonem Cyreneum venientem de villa patrem Alexandri et Rufi ut tolleret crucem eius

Peshitta
ܘܫܰܚܰܪܘ ܚܰܕ݂ ܕ݁ܥܳܒ݂ܰܪ ܗ݈ܘܳܐ ܫܶܡܥܽܘܢ ܩܽܘܪܺܝܢܳܝܳܐ ܕ݁ܳܐܬ݂ܶܐ ܗ݈ܘܳܐ ܡܶܢ ܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܐܰܒ݂ܽܘܗ݈ܝ ܕ݁ܰܐܠܶܟ݁ܣܰܢܕ݁ܪܳܘܣ ܘܰܕ݂ܪܽܘܦ݂ܳܘܣ ܕ݁ܢܶܫܩܽܘܠ ܙܩܺܝܦ݂ܶܗ܂

ושחרו חד דעבר הוא שמעון קוריניא דאתא הוא מן קריתא אבוהי דאלכסנדרוס ודרופוס דנשקול זקיפה܂

This entry was posted in Α and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.