ἀγνόημα

ἀγνόημα:
(1) a sin committed through ignorance or thoughtlessness

Part of Speech: noun neuter

Latin: ignorantia

Syriac: ܣܟܠ

Hebrews 9:7

εις δε την δευτεραν απαξ του ενιαυτου μονος ο αρχιερευς ου χωρις αιματος ο προσφερει υπερ εαυτου και των του λαου αγνοηματων

KJV
But into the second went the high priest alone once every year, not without blood, which he offered for himself, and for the errors of the people:

NASB
but into the second, only the high priest enters once a year, not without taking blood, which he offers for himself and for the sins of the people committed in ignorance.

NIV
But only the high priest entered the inner room, and that only once a year, and never without blood, which he offered for himself and for the sins the people had committed in ignorance.

Vulgate
in secundo autem semel in anno solus pontifex non sine sanguine quem offert pro sua et populi ignorantia

Peshitta
ܠܡܰܫܟ݁ܢܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܰܠܓ݂ܰܘ ܡܶܢܶܗ ܚܕ݂ܳܐ ܗ݈ܘ ܒ݁ܫܰܢ݈ܬ݁ܳܐ ܒ݁ܰܠܚܽܘܕ݂ܰܘܗ݈ܝ ܥܳܐܶܠ ܗ݈ܘܳܐ ܪܰܒ݁ܟ݁ܽܘܡ̈̈ܪܶܐ ܒ݁ܰܕ݂ܡܳܐ ܗܰܘ ܕ݁ܰܡܩܰܪܶܒ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܚܠܳܦ݂ ܢܰܦ݂ܫܶܗ ܘܰܚܠܳܦ݂ ܣܰܟ݂ܠܽܘܬ݂ܶܗ ܕ݁ܥܰܡܳܐ܂

למשכנא דין דלגו מנה חדא הו בשנתא בלחודוהי עאל הוא רבכומרא בדמא הו דמקרב הוא חלף נפשה וחלף סכלותה דעמא܂

This entry was posted in Α and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.