ἀγρεύω, ἀγρευειν

ἀγρεύω, ἀγρευειν:
(1) to hunt, to take by hunting, catch
(2) metaphorically to hunt after, pursue eagerly

Part of Speech: verb

Latin: capere

Syriac: ܨܕ

Mark 12:13

και αποστελλουσιν προς αυτον τινας των φαρισαιων και των ηρωδιανων ινα αυτον αγρευσωσιν λογω

KJV
And they send unto him certain of the Pharisees and of the Herodians, to catch him in his words.

Vulgate
et mittunt ad eum quosdam ex Pharisaeis et Herodianis ut eum caperent in verbo

Peshitta
ܘܫܰܕ݁ܰܪܘ ܠܘܳܬ݂ܶܗ ܐ݈ܢܳܫܳܐ ܡܶܢ ܣܳܦ݂ܪܶܐ ܘܡܶܢ ܕ݁ܒ݂ܶܝܬ݂ ܗܶܪܳܘܕ݂ܶܣ ܕ݁ܰܢܨܽܘܕ݂ܽܘܢܳܝܗ݈ܝ ܒ݁ܡܶܠܬ݂ܳܐ܂

ושדרו לותה אנשא מן ספרא ומן דבית הרודס דנצודוניהי במלתא܂

This entry was posted in Α and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.