ἀγριέλαιος

ἀγριέλαιος:
(1) of or belonging to the oleaster or wild olive
(2) the oleaster, wild olive tree

Part of Speech: adjective

Latin: oleaster

Syriac: ܙܝܬܐ

Romans 11:17

ει δε τινες των κλαδων εξεκλασθησαν συ δε αγριελαιος ων ενεκεντρισθης εν αυτοις και συγκοινωνος της ριζης και της πιοτητος της ελαιας εγενου

KJV
And if some of the branches be broken off, and thou, being a wild olive tree, wert graffed in among them, and with them partakest of the root and fatness of the olive tree;

Vulgate
quod si aliqui ex ramis fracti sunt tu autem cum oleaster esses insertus es in illis et socius radicis et pinguidinis olivae factus es

Peshitta
ܘܶܐܢ ܡܶܢ ܣܰܘܟ݁ܶܐ ܐܶܬ݂ܦ݁ܫܰܚ ܘܰܐܢ݈ܬ݁ ܕ݁ܙܰܝܬ݁ܳܐ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܕ݁ܒ݂ܰܪܳܐ ܐܶܬ݁ܛܥܶܡܬ݁ ܒ݁ܕ݂ܽܘܟ݁ܝܳܬ݂ܗܶܝܢ ܘܰܗܘܰܝܬ݁ ܫܰܘܬ݁ܳܦ݂ܳܐ ܠܥܶܩܳܪܶܗ ܘܰܠܫܽܘܡܢܶܗ ܕ݁ܙܰܝܬ݁ܳܐ܂

ואן מן סוכא אתפשח ואנת דזיתא אנת דברא אתטעמת בדוכיתהין והוית שותפא לעקרה ולשומנה דזיתא܂

Romans 11:24

ει γαρ συ εκ της κατα φυσιν εξεκοπης αγριελαιου και παρα φυσιν ενεκεντρισθης εις καλλιελαιον ποσω μαλλον ουτοι οι κατα φυσιν εγκεντρισθησονται τη ιδια ελαια

KJV
For if thou wert cut out of the olive tree which is wild by nature, and wert graffed contrary to nature into a good olive tree: how much more shall these, which be the natural branches, be graffed into their own olive tree?

Vulgate
nam si tu ex naturali excisus es oleastro et contra naturam insertus es in bonam olivam quanto magis hii secundum naturam inserentur suae olivae

Peshitta
ܐܶܢ ܓ݁ܶܝܪ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܕ݁ܡܶܢ ܙܰܝܬ݁ܳܐ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܕ݁ܒ݂ܰܪܳܐ ܗܰܘ ܕ݁ܒ݂ܰܟ݂ܝܳܢܳܟ݂ ܐܶܬ݂ܦ݁ܫܰܚܬ݁ ܘܰܕ݂ܠܳܐ ܒ݁ܰܟ݂ܝܳܢܳܟ݂ ܐܶܬ݁ܛܥܶܡܬ݁ ܒ݁ܙܰܝܬ݁ܳܐ ܛܳܒ݂ܳܐ ܟ݁ܡܳܐ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܗܳܢܽܘܢ ܐܶܢ ܢܶܬ݁ܛܰܥܡܽܘܢ ܒ݁ܙܰܝܬ݁ܳܐ ܕ݁ܰܟ݂ܝܳܢܗܽܘܢ܂

אן גיר אנת דמן זיתא אנת דברא הו דבכינך אתפשחת ודלא בכינך אתטעמת בזיתא טבא כמא הכיל הנון אן נתטעמון בזיתא דכינהון܂

This entry was posted in Α and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.