ἀγρυπνία, ἀγρυπνίαι

ἀγρυπνία, ἀγρυπνίαι:
(1) sleeplessness,
(2) watching

Part of Speech: noun feminine

Latin: vigiliae

Syriac: ܫܗܪ (watching, vigilance, wakefulness)

2 Corinthians 6:5

εν πληγαις εν φυλακαις εν ακαταστασιαις εν κοποις εν αγρυπνιαις εν νηστειαις

KJV
In stripes, in imprisonments, in tumults, in labours, in watchings, in fastings;

NIV
in beatings, imprisonments and riots; in hard work, sleepless nights and hunger;

Vulgate
in plagis in carceribus in seditionibus in laboribus in vigiliis in ieiuniis

Peshitta
ܒ݁ܢܶܓ݂ܕ݁ܶܐ ܒ݁ܰܐܣܽܘܪܶܐ ܒ݁ܰܫܓ݂ܽܘܫܝܶܐ ܒ݁ܠܶܐܘܽܬ݂ܳܐ ܒ݁ܫܰܗܪܳܐ ܒ݁ܨܰܘܡܳܐ܂

בנגדא באסורא בשגושיא בלאותא בשהרא בצומא܂

This entry was posted in Α and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.