ἀδιάκριτος

ἀδιάκριτος:
(1) undistinguished, unintelligible
(2) without dubiousness, ambiguity or uncertainty

Part of Speech: adjective

Latin: non iudicans

Syriac: ܠܐ ܦܠܓ (no partiality; no separation; no division; no portion)

James 3:17

η δε ανωθεν σοφια πρωτον μεν αγνη εστιν επειτα ειρηνικη επιεικης ευπειθης μεστη ελεους και καρπων αγαθων αδιακριτος και ανυποκριτος

KJV
But the wisdom that is from above is first pure, then peaceable, gentle, and easy to be intreated, full of mercy and good fruits, without partiality, and without hypocrisy.

Vulgate
quae autem desursum est sapientia primum quidem pudica est deinde pacifica modesta suadibilis plena misericordia et fructibus bonis non iudicans sine simulatione

Peshitta
ܚܶܟ݂ܡܬ݂ܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܡܶܢ ܠܥܶܠ ܕ݁ܰܟ݂ܝܳܐ ܗ݈ܝ ܘܡܰܠܝܳܐ ܫܠܳܡܳܐ ܘܡܰܟ݁ܺܝܟ݂ܳܐ ܘܡܶܫܬ݁ܰܡܥܳܢܝܳܐ ܘܡܰܠܝܳܐ ܪܰܚܡܶܐ ܘܦ݂ܺܐܪܶܐ ܛܳܒ݂ܶܐ ܘܰܕ݂ܠܳܐ ܦ݁ܳܠܓ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܗ݈ܝ ܘܒ݂ܰܐܦ݁ܶܐ ܠܳܐ ܢܳܣܒ݁ܳܐ܂

חכמתא דין דמן לעל דכיא הי ומליא שלמא ומכיכא ומשתמעניא ומליא רחמא ופארא טבא ודלא פלגותא הי ובאפא לא נסבא܂

This entry was posted in Α and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.