ἀδιάλειπτος

ἀδιάλειπτος:
(1) unintermitted,
(2) unceasing,
(3) continual

Part of Speech: adjective

This word is not found in the Septuagint.

Latin:
(1) sine intermissione
(2) continuus

Syriac:
(1) ܠܐ ܫܠܐ (not cease; not stop; not quiet)

(2) ܐܡܢ (constantly; assiduously)

Romans 9:2

οτι λυπη μοι εστιν μεγαλη και αδιαλειπτος οδυνη τη καρδια μου

KJV
That I have great heaviness and continual sorrow in my heart.

Vulgate
quoniam tristitia est mihi magna et continuus dolor cordi meo

Peshitta
ܕ݁ܟ݂ܰܪܝܽܘܬ݂ܳܐ ܗ݈ܝ ܠܺܝ ܪܰܒ݁ܬ݂ܳܐ ܘܟ݂ܺܐܒ݂ܳܐ ܕ݁ܡܶܢ ܠܶܒ݁ܝ ܠܳܐ ܫܳܠܶܐ܂

דכריותא הי לי רבתא וכאבא דמן לבי לא שלא܂

2 Timothy 1:3

χαριν εχω τω θεω ω λατρευω απο προγονων εν καθαρα συνειδησει ως αδιαλειπτον εχω την περι σου μνειαν εν ταις δεησεσιν μου νυκτος και ημερας

KJV
I thank God, whom I serve from my forefathers with pure conscience, that without ceasing I have remembrance of thee in my prayers night and day;

Vulgate
gratias ago Deo cui servio a progenitoribus in conscientia pura quam sine intermissione habeam tui memoriam in orationibus meis nocte ac die

Peshitta
ܡܰܘܕ݁ܶܐ ܐ݈ܢܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܗܰܘ ܕ݁ܠܶܗ ܡܫܰܡܶܫ ܐ݈ܢܳܐ ܡܶܢ ܐܰܒ݂ܳܗܳܬ݂ܝ ܒ݁ܬ݂ܺܐܪܬ݁ܳܐ ܕ݁ܟ݂ܺܝܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܐܡܺܝܢܳܐܝܺܬ݂ ܡܶܬ݁ܕ݁ܟ݂ܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܠܳܟ݂ ܒ݁ܰܨܠܰܘܳܬ݂ܝ ܕ݁ܠܺܠܝܳܐ ܘܕ݂ܺܐܝܡܳܡܳܐ܂

מודא אנא לאלהא הו דלה משמש אנא מן אבהתי בתארתא דכיתא דאמינאית מתדכר אנא לך בצלותי דלליא ודאיממא܂

This entry was posted in Α and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.