ἀθέτησις

ἀθέτησις
(1) abolition,
(2) disannulling,
(3) put away,
(4) rejection

Part of Speech: noun feminine

Latin:
(1) destitutio
(2) reprobatio

Syriac:
(1) ܚܠܦ (change, variation)

(2) ܒܛܠ (abolish, annul, cease)

Hebrew 7:18

ἀθέτησις μὲν γὰρ γίνεται προαγούσης ἐντολῆς διὰ τὸ αὐτῆς ἀσθενὲς καὶ ἀνωφελές·

Textus Receptus
αθετησις μεν γαρ γινεται προαγουσης εντολης δια το αυτης ασθενες και ανωφελες

KJV
For there is verily a disannulling of the commandment going before for the weakness and unprofitableness thereof.

Vulgate
reprobatio quidem fit praecedentis mandati propter infirmitatem eius et inutilitatem

Peshitta
ܫܽܘܚܠܳܦ݂ܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܰܗܘܳܐ ܠܦ݂ܽܘܩܕ݁ܳܢܳܐ ܩܰܕ݂ܡܳܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܡܚܺܝܠܽܘܬ݂ܶܗ ܘܰܕ݂ܝܽܘܬ݂ܪܳܢ ܠܰܝܬ݁ ܗ݈ܘܳܐ ܒ݁ܶܗ܂

שוחלפא דין דהוא לפוקדנא קדמיא מטל מחילותה ודיותרן לית הוא בה܂

Hebrew 9:26

ἐπεὶ ἔδει αὐτὸν πολλάκις παθεῖν ἀπὸ καταβολῆς κόσμου· νῦν δὲ ἅπαξ ἐπὶ συντελείᾳ τῶν αἰώνων εἰς ἀθέτησιν ἁμαρτίας διὰ τῆς θυσίας αὐτοῦ πεφανέρωται.

Textus Receptus
επει εδει αυτον πολλακις παθειν απο καταβολης κοσμου νυν δε απαξ επι συντελεια των αιωνων εις αθετησιν αμαρτιας δια της θυσιας αυτου πεφανερωται

KJV
For then must he often have suffered since the foundation of the world: but now once in the end of the world hath he appeared to put away sin by the sacrifice of himself.

Vulgate
alioquin oportebat eum frequenter pati ab origine mundi nunc autem semel in consummatione saeculorum ad destitutionem peccati per hostiam suam apparuit

Peshitta
ܘܶܐܢ ܠܳܐ ܚܰܝܳܒ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܕ݁ܙܰܒ݂ܢܳܬ݂ܳܐ ܣܰܓ݁ܺܝܳܐܬ݂ܳܐ ܢܶܚܰܫ ܡܶܢ ܫܽܘܪܳܝܶܗ ܕ݁ܥܳܠܡܳܐ ܗܳܫܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܒ݁ܚܰܪܬ݂ܶܗ ܕ݁ܥܳܠܡܳܐ ܚܕ݂ܳܐ ܗ݈ܘ ܙܒ݂ܰܢ ܩܰܪܶܒ݂ ܢܰܦ݂ܫܶܗ ܒ݁ܰܕ݂ܒ݂ܺܝܚܽܘܬ݂ܶܗ ܕ݁ܰܢܒ݂ܰܛܠܺܝܗ ܠܰܚܛܺܝܬ݂ܳܐ܂

ואן לא חיב הוא דזבנתא סגיאתא נחש מן שוריה דעלמא השא דין בחרתה דעלמא חדא הו זבן קרב נפשה בדביחותה דנבטליה לחטיתא܂

This entry was posted in Α and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.