ἅγιον

ἅγιον:
(1) reverend, worthy of veneration
(a) of things which on account of some connection with God possess a certain distinction and claim to reverence, as places sacred to God which are not to be profaned
(b) of persons whose services God employs, for example, apostles
(2) set apart for God, to be as it were, exclusively his
(3) services and offerings
(a) prepared for God with solemn rite, pure, clean
(4) in a moral sense, pure sinless upright holy

Part of Speech: adjective

Latin: sanctus

Syriac: ܩܕܫ

Matthew 7:6

μη δωτε το αγιον τοις κυσιν μηδε βαλητε τους μαργαριτας υμων εμπροσθεν των χοιρων μηποτε καταπατησωσιν αυτους εν τοις ποσιν αυτων και στραφεντες ρηξωσιν υμας

KJV
Give not that which is holy unto the dogs, neither cast ye your pearls before swine, lest they trample them under their feet, and turn again and rend you.

Vulgate
nolite dare sanctum canibus neque mittatis margaritas vestras ante porcos ne forte conculcent eas pedibus suis et conversi disrumpant vos

Peshitta
ܠܳܐ ܬ݁ܶܬ݁ܠܽܘܢ ܩܽܘܕ݂ܫܳܐ ܠܟ݂ܰܠܒ݁ܶܐ ܘܠܳܐ ܬ݁ܰܪܡܽܘܢ ܡܰܪܓ݁ܳܢܝܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܩܕ݂ܳܡ ܚܙܺܝܪܶܐ ܕ݁ܰܠܡܳܐ ܢܕ݂ܽܘܫܽܘܢ ܐܶܢܶܝܢ ܒ݁ܪܶܓ݂ܠܰܝܗܽܘܢ ܘܢܶܗܦ݁ܟ݂ܽܘܢ ܢܒ݂ܰܙܥܽܘܢܳܟ݂ܽܘܢ܂

לא תתלון קודשא לכלבא ולא תרמון מרגניתכון קדם חזירא דלמא נדושון אנין ברגליהון ונהפכון נבזעונכון܂

This entry was posted in Α and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.