ἅγιος

ἅγιος:
(1) most holy thing,
(2) a saint

Part of Speech: adjective

Latin: sanctus

Syriac: ܩܕܫ

Mark 1:24

λεγων εα τι ημιν και σοι ιησου ναζαρηνε ηλθες απολεσαι ημας οιδα σε τις ει ο αγιος του θεου

KJV
Saying, Let us alone; what have we to do with thee, thou Jesus of Nazareth? art thou come to destroy us? I know thee who thou art, the Holy One of God.

Vulgate
dicens quid nobis et tibi Iesu Nazarene venisti perdere nos scio qui sis Sanctus Dei

Peshitta
ܘܶܐܡܰܪ ܡܳܐ ܠܰܢ ܘܠܳܟ݂ ܝܶܫܽܘܥ ܢܳܨܪܳܝܳܐ ܐܶܬ݂ܰܝܬ݁ ܠܡܰܘܒ݁ܳܕ݂ܽܘܬ݂ܰܢ ܝܳܕ݂ܰܥ ܐ݈ܢܳܐ ܠܳܟ݂ ܡܰܢ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܩܰܕ݁ܺܝܫܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ܂

ואמר מא לן ולך ישוע נצריא אתית למובדותן ידע אנא לך מן אנת קדישה דאלהא܂

This entry was posted in Α and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.