ἁγνεία

ἁγνεία:
(1) purity,
(2) sinlessness of life
(3) chastity
(4) innocence

Part of Speech: noun feminine

Latin: castitas

Syriac: ܕܟܐ

1 Timothy 4:12

μηδεις σου της νεοτητος καταφρονειτω αλλα τυπος γινου των πιστων εν λογω εν αναστροφη εν αγαπη εν πνευματι εν πιστει εν αγνεια

KJV
Let no man despise thy youth; but be thou an example of the believers, in word, in conversation, in charity, in spirit, in faith, in purity.

NASB
Let no one look down on your youthfulness, but rather in speech, conduct, love, faith and purity, show yourself an example of those who believe.

Vulgate
nemo adulescentiam tuam contemnat sed exemplum esto fidelium in verbo in conversatione in caritate in fide in castitate

Peshitta
ܘܠܳܐ ܐ݈ܢܳܫ ܢܰܒ݂ܣܶܐ ܥܰܠ ܛܰܠܝܽܘܬ݂ܳܟ݂ ܐܶܠܳܐ ܗܘܺܝ ܕ݁ܡܽܘܬ݂ܳܐ ܠܰܡܗܰܝܡܢܶܐ ܒ݁ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܘܰܒ݂ܗܽܘܦ݁ܳܟ݂ܳܐ ܘܰܒ݂ܚܽܘܒ݁ܳܐ ܘܰܒ݂ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܘܰܒ݂ܕ݂ܰܟ݂ܝܽܘܬ݂ܳܐ܂

ולא אנש נבסא על טליותך אלא הוי דמותא למהימנא במלתא ובהופכא ובחובא ובהימנותא ובדכיותא܂

1 Timothy 5:2

πρεσβυτερας ως μητερας νεωτερας ως αδελφας εν παση αγνεια

KJV
The elder women as mothers; the younger as sisters, with all purity.

Vulgate
anus ut matres iuvenculas ut sorores in omni castitate

Peshitta
ܘܰܠܩܰܫܺܝܫܳܬ݂ܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܐܶܡܗܳܬ݂ܳܐ ܘܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܛܰܠܝܳܢ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܠܰܐܚܘܳܬ݂ܳܟ݂ ܒ݁ܟ݂ܽܠܳܗ ܕ݁ܰܟ݂ܝܽܘܬ݂ܳܐ܂

ולקשישתא איך אמהתא ולאילין דטלין איך דלאחותך בכלה דכיותא܂

This entry was posted in Α and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.