ἁγνός

ἁγνός:
(1) exciting reverence, venerable, sacred
(2) pure
(a) pure from carnality, chaste, modest
(b) pure from every fault, immaculate
(c) clean

Part of Speech: adjective

Latin:
(1) castus
(2) incontaminatus
(3) pudicus
(4) sanctus

Syriac:
(1) ܕܟܐ (pure; clean)

(2) ܩܕܫ (holy; saint)

(3) ܢܟܦ (modesty; chastity; sobriety)

2 Corinthians 7:11

ιδου γαρ αυτο τουτο το κατα θεον λυπηθηναι υμας ποσην κατειργασατο υμιν σπουδην αλλα απολογιαν αλλα αγανακτησιν αλλα φοβον αλλα επιποθησιν αλλα ζηλον αλλ εκδικησιν εν παντι συνεστησατε εαυτους αγνους ειναι εν τω πραγματι

KJV
For behold this selfsame thing, that ye sorrowed after a godly sort, what carefulness it wrought in you, yea, what clearing of yourselves, yea, what indignation, yea, what fear, yea, what vehement desire, yea, what zeal, yea, what revenge! In all things ye have approved yourselves to be clear in this matter.

Vulgate
ecce enim hoc ipsum secundum Deum contristari vos quantam in vobis operatur sollicitudinem sed defensionem sed indignationem sed timorem sed desiderium sed aemulationem sed vindictam in omnibus exhibuistis vos incontaminatos esse negotio

Peshitta
ܗܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܗܺܝ ܗܳܕ݂ܶܐ ܕ݁ܶܐܬ݁ܬ݁ܥܺܝܩܬ݁ܽܘܢ ܡܶܛܽܠ ܐܰܠܳܗܳܐ ܟ݁ܡܳܐ ܐܰܥܒ݁ܕ݂ܰܬ݂ ܒ݁ܟ݂ܽܘܢ ܚܦ݂ܺܝܛܽܘܬ݂ܳܐ ܘܡܰܦ݁ܰܩ ܒ݁ܪܽܘܚܳܐ ܘܪܽܘܓ݂ܙܳܐ ܘܕ݂ܶܚܠܬ݂ܳܐ ܘܚܽܘܒ݁ܳܐ ܘܰܛܢܳܢܳܐ ܘܰܬ݂ܒ݂ܰܥܬ݂ܳܐ ܘܰܒ݂ܟ݂ܽܠܡܶܕ݁ܶܡ ܚܰܘܺܝܬ݁ܽܘܢ ܢܰܦ݂ܫܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܰܕ݂ܟ݂ܶܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܒ݁ܳܗ ܒ݁ܰܨܒ݂ܽܘܬ݂ܳܐ܂

הא גיר הי הדא דאתתעיקתון מטל אלהא כמא אעבדת בכון חפיטותא ומפק ברוחא ורוגזא ודחלתא וחובא וטננא ותבעתא ובכלמדם חויתון נפשכון דדכין אנתון בה בצבותא܂

2 Corinthians 11:2

ζηλω γαρ υμας θεου ζηλω ηρμοσαμην γαρ υμας ενι ανδρι παρθενον αγνην παραστησαι τω χριστω

KJV
For I am jealous over you with godly jealousy: for I have espoused you to one husband, that I may present you as a chaste virgin to Christ.

Vulgate
aemulor enim vos Dei aemulatione despondi enim vos uni viro virginem castam exhibere Christo

Peshitta
ܛܳܐܶܢ ܐ݈ܢܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܒ݁ܟ݂ܽܘܢ ܒ݁ܰܛܢܳܢܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܡܟ݂ܰܪܬ݁ܟ݂ܽܘܢ ܓ݁ܶܝܪ ܠܓ݂ܰܒ݂ܪܳܐ ܚܰܕ݂ ܒ݁ܬ݂ܽܘܠܬ݁ܳܐ ܕ݁ܟ݂ܺܝܬ݂ܳܐ ܕ݁ܶܐܩܰܪܶܒ݂ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ܂

טאן אנא גיר בכון בטננא דאלהא מכרתכון גיר לגברא חד בתולתא דכיתא דאקרב למשיחא܂

Philippians 4:8

το λοιπον αδελφοι οσα εστιν αληθη οσα σεμνα οσα δικαια οσα αγνα οσα προσφιλη οσα ευφημα ει τις αρετη και ει τις επαινος ταυτα λογιζεσθε

KJV
Finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report; if there be any virtue, and if there be any praise, think on these things.

Vulgate
de cetero fratres quaecumque sunt vera quaecumque pudica quaecumque iusta quaecumque sancta quaecumque amabilia quaecumque bonae famae si qua virtus si qua laus haec cogitate

Peshitta
ܡܶܟ݁ܺܝܠ ܐܰܚܰܝ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܫܰܪܺܝܪܳܢ ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܢܰܟ݂ܦ݁ܳܢ ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܟ݂ܺܐܢܳܢ ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܕ݂ܰܟ݂ܝܳܢ ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܪܚܺܝܡܳܢ ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܫܒ݂ܺܝܚܳܢ ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܥܒ݂ܳܕ݂ܶܐ ܕ݁ܫܽܘܒ݂ܚܳܐ ܘܰܕ݂ܩܽܘܠܳܣܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܬ݂ܪܰܥܰܘ܂

מכיל אחי אילין דשרירן ואילין דנכפן ואילין דכאנן ואילין דדכין ואילין דרחימן ואילין דשביחן ואילין עבדא דשובחא ודקולסא הלין אתרעו܂

1 Timothy 5:22

χειρας ταχεως μηδενι επιτιθει μηδε κοινωνει αμαρτιαις αλλοτριαις σεαυτον αγνον τηρει

KJV
Lay hands suddenly on no man, neither be partaker of other men’s sins: keep thyself pure.

Vulgate
manus cito nemini inposueris neque communicaveris peccatis alienis te ipsum castum custodi

Peshitta
ܐܺܝܕ݂ܳܐ ܒ݁ܰܥܓ݂ܰܠ ܥܰܠ ܐ݈ܢܳܫ ܠܳܐ ܬ݁ܣܺܝܡ ܘܠܳܐ ܬ݁ܶܫܬ݁ܰܘܬ݁ܰܦ݂ ܒ݁ܰܚܛܳܗܶܐ ܢܽܘܟ݂ܪܳܝܶܐ ܢܰܦ݂ܫܳܟ݂ ܛܰܪ ܒ݁ܕ݂ܰܟ݂ܝܽܘܬ݂ܳܐ܂

אידא בעגל על אנש לא תסים ולא תשתותף בחטהא נוכריא נפשך טר בדכיותא܂

Titus 2:5

σωφρονας αγνας οικουρους αγαθας υποτασσομενας τοις ιδιοις ανδρασιν ινα μη ο λογος του θεου βλασφημηται

KJV
To be discreet, chaste, keepers at home, good, obedient to their own husbands, that the word of God be not blasphemed.

Vulgate
prudentes castas domus curam habentes benignas subditas suis viris ut non blasphemetur verbum Dei

Peshitta
ܘܢܶܗܘܝܳܢ ܢܰܟ݂ܦ݁ܳܢ ܘܩܰܕ݁ܺܝܫܳܢ ܘܢܶܗܘܝܳܢ ܝܳܨܦ݁ܳܢ ܫܰܦ݁ܺܝܪ ܕ݁ܒ݂ܳܬ݁ܰܝܗܶܝܢ ܘܡܶܫܬ݁ܰܥܒ݁ܕ݂ܳܢ ܠܒ݂ܰܥܠܰܝܗܶܝܢ ܕ݁ܠܳܐ ܐ݈ܢܳܫ ܢܓ݂ܰܕ݁ܶܦ݂ ܥܰܠ ܡܶܠܬ݂ܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ܂

ונהוין נכפן וקדישן ונהוין יצפן שפיר דבתיהין ומשתעבדן לבעליהין דלא אנש נגדף על מלתה דאלהא܂

James 3:17

η δε ανωθεν σοφια πρωτον μεν αγνη εστιν επειτα ειρηνικη επιεικης ευπειθης μεστη ελεους και καρπων αγαθων αδιακριτος και ανυποκριτος

KJV
But the wisdom that is from above is first pure, then peaceable, gentle, and easy to be intreated, full of mercy and good fruits, without partiality, and without hypocrisy.

Vulgate
quae autem desursum est sapientia primum quidem pudica est deinde pacifica modesta suadibilis plena misericordia et fructibus bonis non iudicans sine simulatione

Peshitta
ܚܶܟ݂ܡܬ݂ܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܡܶܢ ܠܥܶܠ ܕ݁ܰܟ݂ܝܳܐ ܗ݈ܝ ܘܡܰܠܝܳܐ ܫܠܳܡܳܐ ܘܡܰܟ݁ܺܝܟ݂ܳܐ ܘܡܶܫܬ݁ܰܡܥܳܢܝܳܐ ܘܡܰܠܝܳܐ ܪܰܚܡܶܐ ܘܦ݂ܺܐܪܶܐ ܛܳܒ݂ܶܐ ܘܰܕ݂ܠܳܐ ܦ݁ܳܠܓ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܗ݈ܝ ܘܒ݂ܰܐܦ݁ܶܐ ܠܳܐ ܢܳܣܒ݁ܳܐ܂

חכמתא דין דמן לעל דכיא הי ומליא שלמא ומכיכא ומשתמעניא ומליא רחמא ופארא טבא ודלא פלגותא הי ובאפא לא נסבא܂

1 Peter 3:2

εποπτευσαντες την εν φοβω αγνην αναστροφην υμων

KJV
While they behold your chaste conversation coupled with fear.

Vulgate
considerantes in timore castam conversationem vestram

Peshitta
ܟ݁ܰܕ݂ ܚܳܙܶܝܢ ܕ݁ܰܒ݂ܕ݂ܶܚܠܬ݂ܳܐ ܘܰܒ݂ܢܰܟ݂ܦ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܡܶܬ݁ܕ݁ܰܒ݁ܪܳܢ ܐܢ݈ܬ݁ܶܝܢ܂

כד חזין דבדחלתא ובנכפותא מתדברן אנתין܂

1 John 3:3

και πας ο εχων την ελπιδα ταυτην επ αυτω αγνιζει εαυτον καθως εκεινος αγνος εστιν

KJV
And every man that hath this hope in him purifieth himself, even as he is pure.

Vulgate
et omnis qui habet spem hanc in eo sanctificat se sicut et ille sanctus est

Peshitta
ܘܟ݂ܽܠ ܐܰܝܢܳܐ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܠܶܗ ܥܠܰܘܗ݈ܝ ܗܳܢܳܐ ܣܰܒ݂ܪܳܐ ܡܕ݂ܰܟ݁ܶܐ ܢܰܦ݂ܫܶܗ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܗܽܘ ܕ݁ܟ݂ܶܐ ܗ݈ܽܘ܂

וכל אינא דאית לה עלוהי הנא סברא מדכא נפשה איך דהו דכא הו܂

This entry was posted in Α and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.