ἁγνῶς

ἁγνῶς:
(1) chaste,
(2) clean,
(3) pure,
(4) with sincerity

This word is not in the Septuagint.

Part of Speech: adverb

Latin: sincere

Syriac: ܕܟܐ

Philippians 1:17

οι δε εξ εριθειας τον χριστον καταγγελλουσιν ουχ αγνως οιομενοι θλιψιν εγειρειν τοις δεσμοις μου

Textus Receptus and some late manuscripts have verses 16 and 17 in reverse order.
οι δε εξ αγαπης ειδοτες οτι εις απολογιαν του ευαγγελιου κειμαι

NIV
The former preach Christ out of selfish ambition, not sincerely, supposing that they can stir up trouble for me while I am in chains

Vulgate
quidam autem ex contentione Christum adnuntiant non sincere existimantes pressuram se suscitare vinculis meis

Peshitta
ܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܰܒ݂ܚܶܪܝܳܢܳܐ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܡܰܟ݂ܪܙܺܝܢ ܠܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܕ݁ܰܟ݂ܝܳܐܝܺܬ݂ ܐܶܠܳܐ ܕ݁ܣܳܒ݂ܪܺܝܢ ܕ݁ܡܰܘܣܦ݂ܺܝܢ ܐܽܘܠܨܳܢܳܐ ܠܰܐܣܽܘܪܰܝ
הנון דין דבחרינא למשׁיחא מכרזין לא הוא דכיאית אלא דסברין דמוספין אולצנא לאסורי

This entry was posted in Α and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.