ᾅδης

ᾅδης:
(1) name Hades or Pluto, the god of the lower regions
(2) Orcus, the nether world, the realm of the dead
(3) later use of this word: the grave, death, hell

Part of Speech: noun proper locative

Latin:
(1) infernus
(2) inferus

Syriac: ܫܝܘܠ (Sheol; grave; dead)

Matthew 11:23

και συ καπερναουμ η εως του ουρανου υψωθεισα εως αδου καταβιβασθηση οτι ει εν σοδομοις εγενοντο αι δυναμεις αι γενομεναι εν σοι εμειναν αν μεχρι της σημερον

KJV
And thou, Capernaum, which art exalted unto heaven, shalt be brought down to hell: for if the mighty works, which have been done in thee, had been done in Sodom, it would have remained until this day.

NIV
And you, Capernaum, will you be lifted up to the skies? No, you will go down to the depths. If the miracles that were performed in you had been performed in Sodom, it would have remained to this day.

NASB
“And you, Capernaum, will not be exalted to heaven, will you? You will descend to Hades; for if the miracles had occurred in Sodom which occurred in you, it would have remained to this day.

Vulgate
et tu Capharnaum numquid usque in caelum exaltaberis usque in infernum descendes quia si in Sodomis factae fuissent virtutes quae factae sunt in te forte mansissent usque in hunc diem

Peshitta
ܘܰܐܢ݈ܬ݁ܝ ܟ݁ܦ݂ܰܪܢܰܚܽܘܡ ܗܳܝ ܕ݁ܰܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܐܶܬ݁ܬ݁ܪܺܝܡܬ݁ܝ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܰܫܝܽܘܠ ܬ݁ܶܬ݁ܰܚܬ݁ܶܝܢ ܕ݁ܶܐܠܽܘ ܒ݁ܰܣܕ݂ܽܘܡ ܗܘܰܘ ܚܰܝܠܶܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܗܘܰܘ ܒ݁ܶܟ݂ܝ ܩܰܝܳܡܳܐ ܗ݈ܘܳܬ݂ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܝܰܘܡܳܢܳܐ܂

ואנתי כפרנחום הי דעדמא לשמיא אתתרימתי עדמא לשיול תתחתין דאלו בסדום הוו חילא אילין דהוו בכי קימא הות עדמא ליומנא܂

Matthew 16:18

καγω δε σοι λεγω οτι συ ει πετρος και επι ταυτη τη πετρα οικοδομησω μου την εκκλησιαν και πυλαι αδου ου κατισχυσουσιν αυτης

KJV
And I say also unto thee, That thou art Peter, and upon this rock I will build my church; and the gates of hell shall not prevail against it.

Vulgate
et ego dico tibi quia tu es Petrus et super hanc petram aedificabo ecclesiam meam et portae inferi non praevalebunt adversum eam

Peshitta
ܐܳܦ݂ ܐܶܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܠܳܟ݂ ܕ݁ܰܐܢ݈ܬ݁ ܗ݈ܽܘ ܟ݁ܺܐܦ݂ܳܐ ܘܥܰܠ ܗܳܕ݂ܶܐ ܟ݁ܺܐܦ݂ܳܐ ܐܶܒ݂ܢܶܝܗ ܠܥܺܕ݈݁ܬ݁ܝ ܘܬ݂ܰܪܥܶܐ ܕ݁ܰܫܝܽܘܠ ܠܳܐ ܢܶܚܣܢܽܘܢܳܗ܂

אף אנא אמר אנא לך דאנת הו כאפא ועל הדא כאפא אבניה לעדתי ותרעא דשיול לא נחסנונה܂

Luke 10:15

και συ καπερναουμ η εως του ουρανου υψωθεισα εως αδου καταβιβασθηση

KJV
And thou, Capernaum, which art exalted to heaven, shalt be thrust down to hell.

Vulgate
et tu Capharnaum usque in caelum exaltata usque ad infernum demergeris

Peshitta
ܘܰܐܢ݈ܬ݁ܝ ܟ݁ܦ݂ܰܪܢܰܚܽܘܡ ܗܳܝ ܕ݁ܰܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܐܶܬ݁ܬ݁ܪܺܝܡܬ݁ܝ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܰܫܝܽܘܠ ܬ݁ܶܬ݁ܰܚܬ݁ܶܝܢ܂

ואנתי כפרנחום הי דעדמא לשמיא אתתרימתי עדמא לשיול תתחתין܂

Luke 16:23

και εν τω αδη επαρας τους οφθαλμους αυτου υπαρχων εν βασανοις ορα τον αβρααμ απο μακροθεν και λαζαρον εν τοις κολποις αυτου

KJV
And in hell he lift up his eyes, being in torments, and seeth Abraham afar off, and Lazarus in his bosom.

Vulgate
est in inferno elevans oculos suos cum esset in tormentis videbat Abraham a longe et Lazarum in sinu eius

Peshitta
ܘܟ݂ܰܕ݂ ܡܶܫܬ݁ܰܢܰܩ ܒ݁ܰܫܝܽܘܠ ܐܰܪܺܝܡ ܥܰܝܢܰܘܗ݈ܝ ܡܶܢ ܪܽܘܚܩܳܐ ܘܰܚܙܳܐ ܠܰܐܒ݂ܪܳܗܳܡ ܘܰܠܠܳܥܳܙܰܪ ܒ݁ܥܽܘܒ݁ܶܗ܂

וכד משתנק בשיול ארים עינוהי מן רוחקא וחזא לאברהם וללעזר בעובה܂

Acts 2:27

οτι ουκ εγκαταλειψεις την ψυχην μου εις αδου ουδε δωσεις τον οσιον σου ιδειν διαφθοραν

KJV
Because thou wilt not leave my soul in hell, neither wilt thou suffer thine Holy One to see corruption.

Vulgate
quoniam non derelinques animam meam in inferno neque dabis Sanctum tuum videre corruptionem

Peshitta
ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܠܳܐ ܫܳܒ݂ܶܩ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܠܢܰܦ݂ܫܝ ܒ݁ܰܫܝܽܘܠ ܘܠܳܐ ܝܳܗܶܒ݂ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܠܚܰܣܝܳܟ݂ ܕ݁ܢܶܚܙܶܐ ܚܒ݂ܳܠܳܐ܂

מטל דלא שבק אנת לנפשי בשיול ולא יהב אנת לחסיך דנחזא חבלא܂

Revelation 1:18

και ο ζων και εγενομην νεκρος και ιδου ζων ειμι εις τους αιωνας των αιωνων αμην και εχω τας κλεις του αδου και του θανατου

KJV
I am he that liveth, and was dead; and, behold, I am alive for evermore, Amen; and have the keys of hell and of death.

Vulgate
et vivus et fui mortuus et ecce sum vivens in saecula saeculorum et habeo claves mortis et inferni

Syriac
ܘܰܕ݂ܚܰܝ ܘܰܕ݂ܡܺܝܬ݂ܳܐ ܗܘܺܝܬ݂ ܘܗܳܐ ܚܰܝܳܐ ܐܺܝܬ݂ܰܝ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ ܘܺܐܝܬ݂ ܠܺܝ ܩܠܺܝܕ݂ܳܐ ܕ݁ܡܰܘܬ݁ܳܐ ܘܕ݂ܰܫܝܽܘܠ܂

ודחי ודמיתא הוית והא חיא איתי לעלם עלמין אמין ואית לי קלידא דמותא ודשיול܂

Revelation 6:8

και ειδον και ιδου ιππος χλωρος και ο καθημενος επανω αυτου ονομα αυτω ο θανατος και ο αδης ακολουθει μετ αυτου και εδοθη αυτοις εξουσια αποκτειναι επι το τεταρτον της γης εν ρομφαια και εν λιμω και εν θανατω και υπο των θηριων της γης

KJV
And I looked, and behold a pale horse: and his name that sat on him was Death, and Hell followed with him. And power was given unto them over the fourth part of the earth, to kill with sword, and with hunger, and with death, and with the beasts of the earth.

Vulgate
et ecce equus pallidus et qui sedebat desuper nomen illi Mors et inferus sequebatur eum et data est illi potestas super quattuor partes terrae interficere gladio fame et morte et bestiis terrae

Syriac
ܘܰܚܙܺܝܬ݂ ܣܽܘܣܝܳܐ ܝܽܘܪܳܩܳܐ ܘܰܫܡܶܗ ܕ݁ܗܰܘ ܕ݁ܝܳܬ݂ܶܒ݂ ܥܠܰܘܗ݈ܝ ܡܰܘܬ݁ܳܐ ܘܰܫܝܽܘܠ ܢܩܺܝܦ݂ܳܐ ܠܶܗ ܘܶܐܬ݂ܺܝܗܶܒ݂ ܠܶܗ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܥܰܠ ܪܽܘܒ݂ܥܳܗ ܕ݁ܰܐܪܥܳܐ ܕ݁ܰܢܩܰܛܶܠ ܒ݁ܚܰܪܒ݁ܳܐ ܘܰܒ݂ܟ݂ܰܦ݂ܢܳܐ ܘܰܒ݂ܡܰܘܬ݁ܳܐ ܘܰܒ݂ܚܰܝܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܐܪܥܳܐ܂

וחזית סוסיא יורקא ושמה דהו דיתב עלוהי מותא ושיול נקיפא לה ואתיהב לה שולטנא על רובעה דארעא דנקטל בחרבא ובכפנא ובמותא ובחיותא דארעא܂

Revelation 20:13

και εδωκεν η θαλασσα τους εν αυτη νεκρους και ο θανατος και ο αδης εδωκαν τους εν αυτοις νεκρους και εκριθησαν εκαστος κατα τα εργα αυτων

KJV
And the sea gave up the dead which were in it; and death and hell delivered up the dead which were in them: and they were judged every man according to their works.

Vulgate
et dedit mare mortuos qui in eo erant et mors et inferus dederunt mortuos qui in ipsis erant et iudicatum est de singulis secundum opera ipsorum

Syriac
ܘܝܰܗ݈ܒ݂ ܝܰܡܳܐ ܡܺܝܬ݂ܶܐ ܕ݁ܒ݂ܶܗ ܘܡܰܘܬ݁ܳܐ ܘܰܫܝܽܘܠ ܝܰܗ݈ܒ݂ܘ ܡܺܝܬ݂ܶܐ ܕ݁ܨܶܐܝܕ݂ܰܝܗܽܘܢ ܘܶܐܬ݁ܕ݂ܺܝܢ ܚܰܕ݂ ܚܰܕ݂ ܡܶܢܗܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܥܒ݂ܳܕ݂ܰܝܗܽܘܢ܂

ויהב ימא מיתא דבה ומותא ושיול יהבו מיתא דצאידיהון ואתדין חד חד מנהון איך עבדיהון܂

This entry was posted in Α and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.