ἄβυσσος

ἄβυσσος:

(1) bottomless

(2) unbounded

(3) the abyss

(a) the pit

(b) the immeasurable depth

(c) of Orcus, a very deep gulf or chasm in the lowest parts of the earth used as the common receptacle of the dead and especially as the abode of demons

Part of Speech: noun feminine

Latin: abyssus

Syriac: ܬܗܘܡܐ

Luke 8:31

και παρεκαλουν αυτον ινα μη επιταξη αυτοις εις την αβυσσον απελθειν

KJV
And they besought him that he would not command them to go out into the deep.

NIV
And they begged Jesus repeatedly not to order them to go into the Abyss.

Vulgate:
et rogabant illum ne imperaret illis ut in abyssum irent

Peshitta:
ܘܒ݂ܳܥܶܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܡܶܢܶܗ ܕ݁ܠܳܐ ܢܶܦ݂ܩܽܘܕ݂ ܠܗܽܘܢ ܠܡܺܐܙܰܠ ܠܰܬ݂ܗܽܘܡܳܐ

ובעין הוו מנה דלא נפקוד להון למאזל לתהומא

Romans 10:7

η τις καταβησεται εις την αβυσσον τουτ εστιν χριστον εκ νεκρων αναγαγειν

KJV
Or, Who shall descend into the deep? (that is, to bring up Christ again from the dead.)

NASB
or ‘WHO WILL DESCEND INTO THE ABYSS?’ (that is, to bring Christ up from the dead).”

Vulgate:
aut quis descendit in abyssum hoc est Christum ex mortuis revocare

Peshitta:
ܘܡܰܢܽܘ ܢܚܶܬ݂ ܠܰܬ݂ܗܽܘܡܳܐ ܕ݁ܰܫܝܽܘܠ ܘܰܐܣܶܩ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܡܶܢ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܡܺܝܬ݂ܶܐ܂

ומנו נחת לתהומא דשיול ואסק למשיחא מן בית מיתא܂

Also see:
Revelation 9:1, 9:11, 11:7, 17:8, 20:3.

This entry was posted in Α and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.