αἴνιγμα

αἴνιγμα:
(1) an obscure saying, enigma, riddle
(2) an obscure thing

Part of Speech: noun neuter

Latin: aenigma

Syriac: ܦܠܐܬܐ (parable, figure, similitude, comparison)

1 Corinthians 13:12

βλεπομεν γαρ αρτι δι εσοπτρου εν αινιγματι τοτε δε προσωπον προς προσωπον αρτι γινωσκω εκ μερους τοτε δε επιγνωσομαι καθως και επεγνωσθην

KJV
For now we see through a glass, darkly; but then face to face: now I know in part; but then shall I know even as also I am known.

Vulgate
videmus nunc per speculum in enigmate tunc autem facie ad faciem nunc cognosco ex parte tunc autem cognoscam sicut et cognitus sum

Peshitta
ܗܳܫܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܰܒ݂ܡܰܚܙܺܝܬ݂ܳܐ ܚܳܙܶܝܢܰܢ ܒ݁ܦ݂ܶܠܶܐܬ݂ܳܐ ܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܶܝܢ ܐܰܦ݁ܺܝܢ ܠܽܘܩܒ݂ܰܠ ܐܰܦ݁ܺܝܢ ܗܳܫܳܐ ܝܳܕ݂ܰܥ ܐ݈ܢܳܐ ܩܰܠܺܝܠ ܡܶܢ ܣܰܓ݁ܺܝ ܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܶܝܢ ܐܶܕ݁ܰܥ ܐܰܝܟ݂ ܡܳܐ ܕ݁ܶܐܬ݂ܝܰܕ݂ܥܶܬ݂܂

השא איך דבמחזיתא חזינן בפלאתא הידין דין אפין לוקבל אפין השא ידע אנא קליל מן סגי הידין דין אדע איך מא דאתידעת܂

This entry was posted in Α and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.