αἰδώς

αἰδώς:

(1) a sense of shame or honour, modesty, bashfulness, reverence, regard for others, respect

Part of Speech: noun feminine

Latin: verecundia

Syriac: ܚܡܨ (modesty, reverence, shamefastness)

1 Timothy 2:9

ωσαυτως και τας γυναικας εν καταστολη κοσμιω μετα αιδους και σωφροσυνης κοσμειν εαυτας μη εν πλεγμασιν η χρυσω η μαργαριταις η ιματισμω πολυτελει

KJV
In like manner also, that women adorn themselves in modest apparel, with shamefacedness and sobriety; not with broided hair, or gold, or pearls, or costly array;

Vulgate
similiter et mulieres in habitu ornato cum verecundia et sobrietate ornantes se non in tortis crinibus aut auro aut margaritis vel veste pretiosa

Peshitta
ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܐܳܦ݂ ܢܶܫܶܐ ܒ݁ܶܐܣܟ݁ܺܡܳܐ ܢܰܟ݂ܦ݁ܳܐ ܕ݁ܰܠܒ݂ܽܘܫܳܐ ܒ݁ܬ݂ܰܚܡܶܨܬ݁ܳܐ ܘܰܒ݂ܢܰܟ݂ܦ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܬ݁ܰܨܒ݁ܺܝܬ݂ܗܶܝܢ ܠܳܐ ܒ݁ܰܓ݂ܕ݂ܽܘܠܶܐ ܘܰܒ݂ܕ݂ܰܗܒ݂ܳܐ ܐܰܘ ܒ݁ܡܰܪܓ݁ܳܢܝܳܬ݂ܳܐ ܐܰܘ ܒ݁ܢܰܚܬ݁ܶܐ ܫܰܦ݁ܺܝܪܶܐ܂

This entry was posted in Α and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.