αἷμα

αἷμα:
(1) blood
(a) of man or animals
(b) refers to the seat of life
(c) of those things that resemble blood, grape juice

(2) blood shed, to be shed by violence, slay, murder

Part of Speech: noun masculine

Latin: sanguis

Syriac: ܕܡ

Hebrews 9:7

εις δε την δευτεραν απαξ του ενιαυτου μονος ο αρχιερευς ου χωρις αιματος ο προσφερει υπερ εαυτου και των του λαου αγνοηματων

KJV
But into the second went the high priest alone once every year, not without blood, which he offered for himself, and for the errors of the people:

Vulgate
in secundo autem semel in anno solus pontifex non sine sanguine quem offert pro sua et populi ignorantia

Peshitta
ܠܡܰܫܟ݁ܢܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܰܠܓ݂ܰܘ ܡܶܢܶܗ ܚܕ݂ܳܐ ܗ݈ܘ ܒ݁ܫܰܢ݈ܬ݁ܳܐ ܒ݁ܰܠܚܽܘܕ݂ܰܘܗ݈ܝ ܥܳܐܶܠ ܗ݈ܘܳܐ ܪܰܒ݁ܟ݁ܽܘܡ̈̈ܪܶܐ ܒ݁ܰܕ݂ܡܳܐ ܗܰܘ ܕ݁ܰܡܩܰܪܶܒ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܚܠܳܦ݂ ܢܰܦ݂ܫܶܗ ܘܰܚܠܳܦ݂ ܣܰܟ݂ܠܽܘܬ݂ܶܗ ܕ݁ܥܰܡܳܐ܂

למשכנא דין דלגו מנה חדא הו בשנתא בלחודוהי עאל הוא רבכומרא בדמא הו דמקרב הוא חלף נפשה וחלף סכלותה דעמא܂

Hebrews 9:12

ουδε δι αιματος τραγων και μοσχων δια δε του ιδιου αιματος εισηλθεν εφαπαξ εις τα αγια αιωνιαν λυτρωσιν ευραμενος

KJV
Neither by the blood of goats and calves, but by his own blood he entered in once into the holy place, having obtained eternal redemption for us.

Vulgate
neque per sanguinem hircorum et vitulorum sed per proprium sanguinem introivit semel in sancta aeterna redemptione inventa

Peshitta
ܘܠܳܐ ܥܰܠ ܒ݁ܰܕ݂ܡܳܐ ܕ݁ܨܺܦ݂ܪܳܝܶܐ ܘܰܕ݂ܥܶܓ݂ܠܶܐ ܐܶܠܳܐ ܒ݁ܰܕ݂ܡܳܐ ܕ݁ܢܰܦ݂ܫܶܗ ܥܰܠ ܚܕ݂ܳܐ ܙܒ݂ܰܢ ܠܒ݂ܶܝܬ݂ ܡܰܩܕ݁ܫܳܐ ܘܶܐܫܟ݁ܰܚ ܦ݁ܽܘܪܩܳܢܳܐ ܕ݁ܰܠܥܳܠܰܡ܂

ולא על בדמא דצפריא ודעגלא אלא בדמא דנפשה על חדא זבן לבית מקדשא ואשכח פורקנא דלעלם܂

Hebrews 9:20

λεγων τουτο το αιμα της διαθηκης ης ενετειλατο προς υμας ο θεος

KJV
Saying, This is the blood of the testament which God hath enjoined unto you.

Vulgate
dicens hic sanguis testamenti quod mandavit ad vos Deus

Peshitta
ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܗܳܢܳܐ ܗ݈ܘ ܕ݁ܡܳܐ ܕ݁ܕ݂ܺܝܰܬ݂ܺܩܺܐ ܗܳܝ ܕ݁ܶܐܬ݂ܦ݁ܰܩܕ݁ܰܬ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ܂

ואמר להון הנא הו דמא דדיתקא הי דאתפקדת לכון מן אלהא܂

This entry was posted in Α and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.