ἀγαθοεργέω

ἀγαθοεργέω: (1) to work good, (2) to do good, (3) to do well, (4) act rightly Part of Speech: verb Latin: bene agere Syriac: ܥܒ݂ܳܕ݂ܶܐ ܛܳܒ݂ܶܐ This word is not found in the Septuagint. 1 Timothy 6:18 αγαθοεργειν πλουτειν εν εργοις Study more .....
Posted in Α | Tagged , , | Leave a comment

ἄβυσσος

ἄβυσσος: (1) bottomless (2) unbounded (3) the abyss (a) the pit (b) the immeasurable depth (c) of Orcus, a very deep gulf or chasm in the lowest parts of the earth used as the common receptacle of the dead and especially as the abode of demons Part of Speech: noun feminine Latin: Study more .....
Posted in Α | Tagged , , | Leave a comment

ἀβαρής

ἀβαρής: (1) not burdensome (2) not heavy (3) light without weight Latin: sine onere Syriac: ܠܐ ܐܩܪ Part of Speech: adjective 2 Corinthians 11:9 και παρων προς υμας και υστερηθεις ου κατεναρκησα ουδενος το γαρ υστερημα Study more .....
Posted in Α | Tagged , , , , | Leave a comment