ἀγκάλη, αγκαλαι

ἀγκάλη, αγκαλαι:
(1) the curve or inner angle of the arm, the bent arm
(2) anything closely enfolding, as the arms of the sea, etc.

Part of Speech: noun feminine

Latin: ulnae

Syriac: ܕܪܥܐ

Luke 2:28

και αυτος εδεξατο αυτο εις τας αγκαλας αυτου και ευλογησεν τον θεον και ειπεν

KJV
Then took he him up in his arms, and blessed God, and said,

Vulgate
et ipse accepit eum in ulnas suas et benedixit Deum et dixit

Peshitta
ܩܰܒ݁ܠܶܗ ܥܰܠ ܕ݁ܪܳܥܰܘܗ݈ܝ ܘܒ݂ܰܪܶܟ݂ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܘܶܐܡܰܪ܂

קבלה על דרעוהי וברך לאלהא ואמר܂

This entry was posted in Α and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.