ἄγγος

ἄγγος:
(1) vessel

Part of Speech: noun

Latin: vas

Syriac: ܡܐܢ

Matthew 13:48

ην οτε επληρωθη αναβιβασαντες επι τον αιγιαλον και καθισαντες συνελεξαν τα καλα εις αγγεια τα δε σαπρα εξω εβαλον

KJV
Which, when it was full, they drew to shore, and sat down, and gathered the good into vessels, but cast the bad away.

Vulgate
quam cum impleta esset educentes et secus litus sedentes elegerunt bonos in vasa malos autem foras miserunt

Peshitta
ܘܟ݂ܰܕ݂ ܡܠܳܬ݂ ܐܰܣܩܽܘܗ ܠܰܣܦ݂ܳܪܰܝ ܝܰܡܳܐ ܘܺܝܬ݂ܶܒ݂ܘ ܓ݁ܰܒ݁ܺܝܘ ܘܛܳܒ݂ܶܐ ܐܰܪܡܺܝܘ ܒ݁ܡܳܐܢܶܐ ܘܒ݂ܺܝܫܶܐ ܫܕ݂ܰܘ ܠܒ݂ܰܪ܂

וכד מלת אסקוה לספרי ימא ויתבו גביו וטבא ארמיו במאנא ובישא שדו לבר܂

This entry was posted in Α and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.