ἄγκιστρον

ἄγκιστρον:
(1) a fishing hook,
(2) a small hook

Part of Speech: noun neuter

Latin: hamus

Syriac: ܒܠܥ

Matthew 17:27

ινα δε μη σκανδαλισωμεν αυτους πορευθεις εις την θαλασσαν βαλε αγκιστρον και τον αναβαντα πρωτον ιχθυν αρον και ανοιξας το στομα αυτου ευρησεις στατηρα εκεινον λαβων δος αυτοις αντι εμου και σου

KJV
Notwithstanding, lest we should offend them, go thou to the sea, and cast an hook, and take up the fish that first cometh up; and when thou hast opened his mouth, thou shalt find a piece of money: that take, and give unto them for me and thee.

NIV
“But so that we may not offend them, go to the lake and throw out your line. Take the first fish you catch; open its mouth and you will find a four-drachma coin. Take it and give it to them for my tax and yours.”

Vulgate
ut autem non scandalizemus eos vade ad mare et mitte hamum et eum piscem qui primus ascenderit tolle et aperto ore eius invenies staterem illum sumens da eis pro me et te

Peshitta
ܕ݁ܠܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܢܰܟ݂ܫܶܠ ܐܶܢܽܘܢ ܙܶܠ ܠܝܰܡܳܐ ܘܰܐܪܡܳܐ ܒ݁ܰܠܽܘܥܳܐ ܘܢܽܘܢܳܐ ܩܰܕ݂ܡܳܝܳܐ ܕ݁ܣܳܠܶܩ ܦ݁ܬ݂ܰܚ ܦ݁ܽܘܡܶܗ ܘܬ݂ܶܫܟ݁ܰܚ ܐܶܣܬ݁ܺܪܳܐ ܗܳܝ ܣܰܒ݂ ܘܗܰܒ݂ ܚܠܳܦ݂ܰܝ ܘܰܚܠܳܦ݂ܰܝܟ݁܂

דלא דין נכשל אנון זל לימא וארמא בלועא ונונא קדמיא דסלק פתח פומה ותשכח אסתרא הי סב והב חלפי וחלפיך܂

This entry was posted in Α and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.