ἀγράμματος

ἀγράμματος:
(1) illiterate,
(2) unlearned

This word is not found in the Septuagint.

Part of Speech: adjective

Latin: sine litteris

Syriac: ܠܐ ܝܕܥ ܣܦܪܐ (not know book)

Acts 4:13

Θεωροῦντες δὲ τὴν τοῦ Πέτρου παρρησίαν καὶ ᾿Ιωάννου, καὶ καταλαβόμενοι ὅτι ἄνθρωποι ἀγράμματοί εἰσι καὶ ἰδιῶται, ἐθαύμαζον, ἐπεγίνωσκόν τε αὐτοὺς ὅτι σὺν τῷ ᾿Ιησοῦ ἦσαν,

KJV
Now when they saw the boldness of Peter and John, and perceived that they were unlearned and ignorant men, they marvelled; and they took knowledge of them, that they had been with Jesus.

Vulgate
videntes autem Petri constantiam et Iohannis conperto quod homines essent sine litteris et idiotae admirabantur et cognoscebant eos quoniam cum Iesu fuerant

Peshitta
ܘܟ݂ܰܕ݂ ܫܡܰܥܘ ܡܶܠܬ݂ܶܗ ܕ݁ܫܶܡܥܽܘܢ ܘܰܕ݂ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܕ݁ܥܺܝܢ ܒ݁ܰܓ݂ܠܶܐ ܐܰܡܪܽܘܗ ܐܶܣܬ݁ܰܟ݁ܰܠܘ ܕ݁ܠܳܐ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ ܣܶܦ݂ܪܳܐ ܘܗܶܕ݂ܝܽܘܛܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܘܰܬ݂ܗܰܪܘ ܒ݁ܗܽܘܢ ܘܶܐܫܬ݁ܰܘܕ݁ܰܥܘ ܐܶܢܽܘܢ ܕ݁ܥܰܡ ܝܶܫܽܘܥ ܡܶܬ݂ܗܰܦ݁ܟ݂ܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ܂

וכד שמעו מלתה דשמעון ודיוחנן דעין בגלא אמרוה אסתכלו דלא ידעין ספרא והדיוטא אנון ותהרו בהון ואשתודעו אנון דעם ישוע מתהפכין הוו܂

This entry was posted in Α and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.