ἀδίκημα

ἀδίκημα:
(1) a misdeed,
(2) evil doing,
(3) iniquity

Part of Speech: noun neuter

Latin:
(1) iniquitas
(2) iniquum

Syriac:
(1) ܒܐܫ (evil, wrong)

(2) ܥܘܠ (iniquity, unrighteousness)

Acts 18:14

μελλοντος δε του παυλου ανοιγειν το στομα ειπεν ο γαλλιων προς τους ιουδαιους ει μεν ουν ην αδικημα τι η ραδιουργημα πονηρον ω ιουδαιοι κατα λογον αν ηνεσχομην υμων

KJV
And when Paul was now about to open his mouth, Gallio said unto the Jews, If it were a matter of wrong or wicked lewdness, O ye Jews, reason would that I should bear with you:

Vulgate
incipiente autem Paulo aperire os dixit Gallio ad Iudaeos si quidem esset iniquum aliquid aut facinus pessimum o viri iudaei recte vos sustinerem

Peshitta
ܘܟ݂ܰܕ݂ ܒ݁ܳܥܶܐ ܗ݈ܘܳܐ ܦ݁ܰܘܠܳܘܣ ܕ݁ܢܶܦ݂ܬ݁ܰܚ ܦ݁ܽܘܡܶܗ ܘܰܢܡܰܠܶܠ ܐܶܡܰܪ ܓ݁ܰܐܠܺܝܳܘܢ ܠܺܝܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ ܐܶܠܽܘ ܥܰܠ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܒ݂ܺܝܫ ܐܰܘ ܕ݁ܰܢܟ݂ܺܝܠ ܐܰܘ ܕ݁ܰܣܢܶܐ ܡܩܰܛܪܓ݂ܺܝܢ ܗ݈ܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܐܳܘ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ ܒ݁ܘܳܠܺܝܬ݂ܳܐ ܡܩܰܒ݁ܶܠ ܗ݈ܘܺܝܬ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ܂

וכד בעא הוא פולוס דנפתח פומה ונמלל אמר גאליון ליהודיא אלו על מדם דביש או דנכיל או דסנא מקטרגין הויתון או יהודיא בוליתא מקבל הוית לכון܂

Revelation 18:5

οτι εκολληθησαν αυτης αι αμαρτιαι αχρι του ουρανου και εμνημονευσεν ο θεος τα αδικηματα αυτης

KJV
For her sins have reached unto heaven, and God hath remembered her iniquities.

Vulgate
quoniam pervenerunt peccata eius usque ad caelum et recordatus est Deus iniquitatum eius

Syriac
ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܰܕ݂ܒ݂ܶܩܘ ܒ݁ܳܗ ܚܛܳܗܶܐ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܘܶܐܬ݁ܕ݁ܟ݂ܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ ܥܰܘܠܶܝܗ܂

מטל דדבקו בה חטהא עדמא לשמיא ואתדכר אלהא עוליה܂

This entry was posted in Α and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.