ἀδιαφθορία

ἀδιαφθορία:
(1) incorruptibility, soundness, integrity
(a) of mind

Part of Speech: noun feminine

Latin: integritas

Syriac: ܚܠܡ (sound, strong, healthy, whole)

Titus 2:7

περὶ πάντα σεαυτὸν παρεχόμενος τύπον καλῶν ἔργων, ἐν τῇ διδασκαλίᾳ ἀδιαφθορίαν, σεμνότητα,

KJV
In all things shewing thyself a pattern of good works: in doctrine shewing uncorruptness, gravity, sincerity,

NIV
In everything set them an example by doing what is good. In your teaching show integrity, seriousness

NASB
in all things show yourself to be (A)an example of good deeds, with purity in doctrine, dignified,

Vulgate
in omnibus te ipsum praebe exemplum bonorum operum in doctrina integritatem gravitatem

Peshitta
ܒ݁ܟ݂ܽܠܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܡܽܘܬ݂ܳܐ ܒ݁ܢܰܦ݂ܫܳܟ݂ ܚܰܘܳܐ ܒ݁ܟ݂ܽܠ ܥܒ݂ܳܕ݂ܶܐ ܛܳܒ݂ܶܐ ܘܰܒ݂ܡܰܠܦ݂ܳܢܽܘܬ݂ܳܟ݂ ܬ݁ܶܗܘܶܐ ܠܳܟ݂ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܚܠܺܝܡܬ݁ܳܐ܂

בכלמדם דין דמותא בנפשך חוא בכל עבדא טבא ובמלפנותך תהוא לך מלתא חלימתא܂

This entry was posted in Α and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.