ἁγιάζω, ἁγιάζειν

ἁγιάζω, ἁγιάζειν:
(1) to render or acknowledge, or to be venerable or hallow
(2) to separate from profane things and dedicate to God
(a) consecrate things to God
(b) dedicate people to God
(3) to purify
(a) to cleanse externally
(b) to purify by expiation: free from the guilt of sin
(c) to purify internally by renewing of the soul
(4) to sanctify

Part of Speech: verb

Latin: sanctificare

Syriac: ܩܕܫ

Matthew 6:9

ουτως ουν προσευχεσθε υμεις πατερ ημων ο εν τοις ουρανοις αγιασθητω το ονομα σου

KJV
After this manner therefore pray ye: Our Father which art in heaven, Hallowed be thy name.

Vulgate
sic ergo vos orabitis Pater noster qui in caelis es sanctificetur nomen tuum

Peshitta
ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܨܰܠܰܘ ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܐܰܒ݂ܽܘܢ ܕ݁ܒ݂ܰܫܡܰܝܳܐ ܢܶܬ݂ܩܰܕ݁ܰܫ ܫܡܳܟ݂܂

הכנא הכיל צלו אנתון אבון דבשמיא נתקדש שמך܂

John 10:36

ον ο πατηρ ηγιασεν και απεστειλεν εις τον κοσμον υμεις λεγετε οτι βλασφημεις οτι ειπον υιος του θεου ειμι

KJV
Say ye of him, whom the Father hath sanctified, and sent into the world, Thou blasphemest; because I said, I am the Son of God?

NIV
what about the one whom the Father set apart as his very own and sent into the world? Why then do you accuse me of blasphemy because I said, ‘I am God’s Son’?

Vulgate
quem Pater sanctificavit et misit in mundum vos dicitis quia blasphemas quia dixi Filius Dei sum

Peshitta
ܠܰܐܝܢܳܐ ܕ݁ܰܐܒ݂ܳܐ ܩܰܕ݁ܫܶܗ ܘܫܰܕ݁ܪܶܗ ܠܥܳܠܡܳܐ ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܐܳܡܪܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܰܡܓ݂ܰܕ݁ܶܦ݂ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܥܰܠ ܕ݁ܶܐܡܪܶܬ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܰܒ݂ܪܶܗ ܐ݈ܢܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ܂

לאינא דאבא קדשה ושדרה לעלמא אנתון אמרין אנתון דמגדף אנת על דאמרת לכון דברה אנא דאלהא܂

This entry was posted in Α and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.