ἀγαθωσύνη

ἀγαθωσύνη:
(1) uprightness of heart and life,
(2) goodness,
(3) kindness

Part of Speech: noun feminine

Latin: bonitas

Syriac: ܛܘܒ

Romans 15:14

πεπεισμαι δε αδελφοι μου και αυτος εγω περι υμων οτι και αυτοι μεστοι εστε αγαθωσυνης πεπληρωμενοι πασης γνωσεως δυναμενοι και αλληλους νουθετειν

KJV
And I myself also am persuaded of you, my brethren, that ye also are full of goodness, filled with all knowledge, able also to admonish one another.

NIV
I myself am convinced, my brothers and sisters, that you yourselves are full of goodness, filled with knowledge and competent to instruct one another

Vulgate
certus sum autem fratres mei et ego ipse de vobis quoniam et ipsi pleni estis dilectione* repleti omni scientia ita ut possitis alterutrum monere

* dilectione = the love of

Peshitta
ܡܦ݁ܳܣ ܐ݈ܢܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܐܳܦ݂ ܐܶܢܳܐ ܥܠܰܝܟ݁ܽܘܢ ܐܰܚܰܝ ܕ݁ܳܐܦ݂ ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܡܠܶܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܗ݈ܽܘ ܛܳܒ݂ܬ݂ܳܐ ܘܰܡܫܰܡܠܶܝܬ݁ܽܘܢ ܒ݁ܟ݂ܽܠܳܗ ܝܺܕ݂ܰܥܬ݂ܳܐ ܘܡܶܫܟ݁ܚܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܐܳܦ݂ ܠܰܐ݈ܚܪܳܢܶܐ ܠܡܰܪܬ݁ܳܝܽܘ܂

מפס אנא דין אף אנא עליכון אחי דאף אנתון מלין אנתון הו טבתא ומשמליתון בכלה ידעתא ומשכחין אנתון אף לאחרנא למרתיו܂

Galatians 5:22

ο δε καρπος του πνευματος εστιν αγαπη χαρα ειρηνη μακροθυμια χρηστοτης αγαθωσυνη πιστις

KJV
But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, longsuffering, gentleness, goodness, faith,

Vulgate
fructus autem Spiritus est caritas gaudium pax longanimitas bonitas benignitas

Peshitta
ܦ݁ܺܐܪܶܐ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܪܽܘܚܳܐ ܐܺܝܬ݂ܰܝܗܽܘܢ ܚܽܘܒ݁ܳܐ ܚܰܕ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܫܠܳܡܳܐ ܡܰܓ݁ܪܰܬ݂ ܪܽܘܚܳܐ ܒ݁ܰܣܺܝܡܽܘܬ݂ܳܐ ܛܳܒ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ܂

פארא דין דרוחא איתיהון חובא חדותא שלמא מגרת רוחא בסימותא טבותא הימנותא܂

Ephesians 5:9

ο γαρ καρπος του πνευματος εν παση αγαθωσυνη και δικαιοσυνη και αληθεια

KJV
For the fruit of the Spirit is in all goodness and righteousness and truth

Vulgate
fructus enim lucis est in omni bonitate et iustitia et veritate

Peshitta
ܦ݁ܺܐܪܰܘܗ݈ܝ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܢܽܘܗܪܳܐ ܒ݁ܟ݂ܽܠܳܗ ܐܶܢܽܘܢ ܛܳܒ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܘܙܰܕ݁ܺܝܩܽܘܬ݂ܳܐ ܘܩܽܘܫܬ݁ܳܐ܂

פארוהי גיר דנוהרא בכלה אנון טבותא וזדיקותא וקושתא܂

2 Thessalonians 1:11

εις ο και προσευχομεθα παντοτε περι υμων ινα υμας αξιωση της κλησεως ο θεος ημων και πληρωση πασαν ευδοκιαν αγαθωσυνης και εργον πιστεως εν δυναμει

KJV
Wherefore also we pray always for you, that our God would count you worthy of this calling, and fulfil all the good pleasure of his goodness, and the work of faith with power:

Vulgate
in quo etiam oramus semper pro vobis ut dignetur vos vocatione sua Deus et impleat omnem voluntatem bonitatis et opus fidei in virtute

Peshitta
ܡܶܛܽܠܗܳܢܳܐ ܒ݁ܟ݂ܽܠܙܒ݂ܰܢ ܡܨܰܠܶܝܢܰܢ ܥܠܰܝܟ݁ܽܘܢ ܕ݁ܢܰܫܘܶܝܟ݂ܽܘܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܩܶܪܝܳܢܟ݂ܽܘܢ ܘܢܶܡܠܶܝܟ݂ܽܘܢ ܟ݁ܽܠܶܗ ܨܶܒ݂ܝܳܢܳܐ ܕ݁ܛܳܒ݂ܳܬ݂ܳܐ ܘܰܥܒ݂ܳܕ݂ܶܐ ܕ݁ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܒ݁ܚܰܝܠܳܐ܂

מטלהנא בכלזבן מצלינן עליכון דנשויכון אלהא לקרינכון ונמליכון כלה צבינא דטבתא ועבדא דהימנותא בחילא܂

This entry was posted in Α and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.