ἀγρός

ἀγρός:
(1) land
(a) the field, the country
(b) a piece of land, bit of tillage
(c) the farms, country seats, neighbouring hamlets

Part of Speech: noun masculine

Latin:
(1) ager
(2) villa

Syriac:
(1) ܕܒܪ (country, desert, wilderness)

(2) ܩܪܝܬܐ (village, field)

Matthew 6:28

και περι ενδυματος τι μεριμνατε καταμαθετε τα κρινα του αγρου πως αυξανει ου κοπια ουδε νηθει

KJV
And why take ye thought for raiment? Consider the lilies of the field, how they grow; they toil not, neither do they spin:

Vulgate
et de vestimento quid solliciti estis considerate lilia agri quomodo crescunt non laborant nec nent

Peshitta
ܘܥܰܠ ܠܒ݂ܽܘܫܳܐ ܡܳܢܳܐ ܝܳܨܦ݁ܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܐܶܬ݂ܒ݁ܰܩܰܘ ܒ݁ܫܽܘܫܰܢܶܐ ܕ݁ܕ݂ܰܒ݂ܪܳܐ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܪܳܒ݂ܝܳܢ ܕ݁ܠܳܐ ܠܳܐܝܳܢ ܘܠܳܐ ܥܳܙܠܳܢ܂

ועל לבושא מנא יצפין אנתון אתבקו בשושנא דדברא איכנא רבין דלא לאין ולא עזלן܂

Matthew 13:24

αλλην παραβολην παρεθηκεν αυτοις λεγων ωμοιωθη η βασιλεια των ουρανων ανθρωπω σπειραντι καλον σπερμα εν τω αγρω αυτου

KJV
Another parable put he forth unto them, saying, The kingdom of heaven is likened unto a man which sowed good seed in his field:

Vulgate
aliam parabolam proposuit illis dicens simile factum est regnum caelorum homini qui seminavit bonum semen in agro suo

Peshitta
ܐ݈ܚܪܺܢܳܐ ܡܰܬ݂ܠܳܐ ܐܰܡܬ݁ܶܠ ܠܗܽܘܢ ܘܶܐܡܰܪ ܕ݁ܳܡܝܳܐ ܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܫܡܰܝܳܐ ܠܓ݂ܰܒ݂ܪܳܐ ܕ݁ܰܙܪܰܥ ܙܰܪܥܳܐ ܛܳܒ݂ܳܐ ܒ݁ܰܩܪܺܝܬ݂ܶܗ܂

אחרנא מתלא אמתל להון ואמר דמיא מלכותא דשמיא לגברא דזרע זרעא טבא בקריתה܂

Mark 5:14

οι δε βοσκοντες τους χοιρους εφυγον και ανηγγειλαν εις την πολιν και εις τους αγρους και εξηλθον ιδειν τι εστιν το γεγονος

KJV
And they that fed the swine fled, and told it in the city, and in the country. And they went out to see what it was that was done.

Vulgate
qui autem pascebant eos fugerunt et nuntiaverunt in civitatem et in agros et egressi sunt videre quid esset facti

Peshitta
ܘܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܪܳܥܶܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܠܗܽܘܢ ܥܪܰܩܘ ܘܶܐܡܰܪܘ ܒ݁ܰܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ ܘܳܐܦ݂ ܒ݁ܩܽܘܪܝܳܐ ܘܰܢܦ݂ܰܩܘ ܠܡܶܚܙܳܐ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܰܗܘܳܐ܂

והנון דרעין הוו להון ערקו ואמרו במדינתא ואף בקוריא ונפקו למחזא מדם דהוא܂

Luke 15:15

και πορευθεις εκολληθη ενι των πολιτων της χωρας εκεινης και επεμψεν αυτον εις τους αγρους αυτου βοσκειν χοιρους

KJV
And he went and joined himself to a citizen of that country; and he sent him into his fields to feed swine.

Vulgate
et abiit et adhesit uni civium regionis illius et misit illum in villam suam ut pasceret porcos

Peshitta
ܘܶܐܙܰܠ ܢܩܶܦ݂ ܠܶܗ ܠܚܰܕ݂ ܡܶܢ ܒ݁ܢܰܝ ܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ ܕ݁ܰܐܬ݂ܪܳܐ ܗܰܘ ܘܗܽܘ ܫܰܕ݁ܪܶܗ ܠܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܠܡܶܪܥܳܐ ܚܙܺܝܪܶܐ܂

ואזל נקף לה לחד מן בני מדינתא דאתרא הו והו שדרה לקריתא למרעא חזירא܂

Acts 4:37

υπαρχοντος αυτω αγρου πωλησας ηνεγκεν το χρημα και εθηκεν παρα τους ποδας των αποστολων

KJV
Having land, sold it, and brought the money, and laid it at the apostles’ feet.

Vulgate
cum haberet agrum vendidit illum et adtulit pretium et posuit ante pedes apostolorum

Peshitta
ܐܺܝܬ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܠܶܗ ܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܘܙܰܒ݁ܢܳܗ ܘܰܐܝܬ݁ܺܝ ܕ݁ܡܶܝܗ ܘܣܳܡ ܩܕ݂ܳܡ ܪܶܓ݂ܠܰܝܗܽܘܢ ܕ݁ܰܫܠܺܝܚܶܐ܂ ܀܀

אית הוא לה קריתא וזבנה ואיתי דמיה וסם קדם רגליהון דשליחא܂

This entry was posted in Α and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.