ἀγωγή

ἀγωγή:
(1) a leading
(2) metaphorically: conduct
(a) a conducting, training, education, discipline
(b) the life led, way or course of life

Part of Speech: noun feminine

Latin: institutio

Syriac: ܕܒܪ (manner, custom, habit, conduct)

2 Timothy 3:10

συ δε παρηκολουθηκας μου τη διδασκαλια τη αγωγη τη προθεσει τη πιστει τη μακροθυμια τη αγαπη τη υπομονη

KJV
But thou hast fully known my doctrine, manner of life, purpose, faith, longsuffering, charity, patience,

NIV
You, however, know all about my teaching, my way of life, my purpose, faith, patience, love, endurance,

Vulgate
tu autem adsecutus es meam doctrinam institutionem propositum fidem longanimitatem dilectionem patientiam

Peshitta
ܐܰܢ݈ܬ݁ ܕ݁ܶܝܢ ܐܶܬ݂ܰܝܬ݁ ܒ݁ܳܬ݂ܰܪ ܝܽܘܠܦ݁ܳܢܝ ܘܒ݂ܳܬ݂ܰܪ ܕ݁ܽܘܒ݁ܳܪܰܝ ܘܒ݂ܳܬ݂ܰܪ ܨܶܒ݂ܝܳܢܝ ܘܒ݂ܳܬ݂ܰܪ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܝ ܘܒ݂ܳܬ݂ܰܪ ܢܰܓ݁ܺܝܪܽܘܬ݂ ܪܽܘܚܝ ܘܒ݂ܳܬ݂ܰܪ ܚܽܘܒ݁ܝ ܘܒ݂ܳܬ݂ܰܪ ܡܣܰܝܒ݁ܪܳܢܽܘܬ݂ܝ܂

אנת דין אתית בתר יולפני ובתר דוברי ובתר צביני ובתר הימנותי ובתר נגירות רוחי ובתר חובי ובתר מסיברנותי܂

This entry was posted in Α and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.