ἀγωνίζομαι, ἀγωνίζεσθαι

ἀγωνίζομαι, ἀγωνίζεσθαι:
(1) to enter a contest: contend in the gymnastic games
(2) to contend with adversaries, fight
(3) metaphorically to contend, struggle, with difficulties and dangers
(4) to endeavour with strenuous zeal, strive: to obtain something

Part of Speech: verb

Latin:
(1) certare
(2) contendere
(3) decertare
(4) solicitus (participle)

Syriac:
(1) ܟܬܫ , verb (strive; fight; endeavor; strike)

(2) ܐܓܘܢܐ , noun (contest; conflict)

(3) ܥܡܠ, verb (labour, toil, trouble)

Luke 13:24

αγωνιζεσθε εισελθειν δια της στενης πυλης οτι πολλοι λεγω υμιν ζητησουσιν εισελθειν και ουκ ισχυσουσιν

KJV
Strive to enter in at the strait gate: for many, I say unto you, will seek to enter in, and shall not be able.

Vulgate
contendite intrare per angustam portam quia multi dico vobis quaerunt intrare et non poterunt

Peshitta
ܝܶܫܽܘܥ ܕ݁ܶܝܢ ܐܶܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܐܶܬ݂ܟ݁ܰܬ݈݁ܫܘ ܠܡܶܥܰܠ ܒ݁ܬ݂ܰܪܥܳܐ ܐܰܠܺܝܨܳܐ ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ ܢܶܒ݂ܥܽܘܢ ܠܡܶܥܰܠ ܘܠܳܐ ܢܶܫܟ݁ܚܽܘܢ܂

ישוע דין אמר להון אתכתשו למעל בתרעא אליצא אמר אנא לכון גיר דסגיאא נבעון למעל ולא נשכחון

John 18:36

απεκριθη ο ιησους η βασιλεια η εμη ουκ εστιν εκ του κοσμου τουτου ει εκ του κοσμου τουτου ην η βασιλεια η εμη οι υπηρεται αν οι εμοι ηγωνιζοντο ινα μη παραδοθω τοις ιουδαιοις νυν δε η βασιλεια η εμη ουκ εστιν εντευθεν

KJV
Jesus answered, My kingdom is not of this world: if my kingdom were of this world, then would my servants fight, that I should not be delivered to the Jews: but now is my kingdom not from hence.

Vulgate
respondit Iesus regnum meum non est de mundo hoc si ex hoc mundo esset regnum meum ministri mei decertarent ut non traderer Iudaeis nunc autem meum regnum non est hinc

Peshitta
ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܝܶܫܽܘܥ ܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܝ ܕ݁ܺܝܠܝ ܠܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܡܶܢ ܗܳܢܳܐ ܥܳܠܡܳܐ ܐܶܠܽܘ ܡܶܢ ܥܳܠܡܳܐ ܗ݈ܘܳܬ݂ ܗܳܢܳܐ ܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܝ ܡܶܬ݂ܟ݁ܰܬ݁ܫܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܡܫܰܡܫܳܢܰܝ ܕ݁ܠܳܐ ܐܶܫܬ݁ܠܶܡ ܠܺܝܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ ܗܳܫܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܝ ܕ݁ܺܝܠܝ ܠܳܐ ܗ݈ܘܳܬ݂ ܡܶܟ݁ܳܐ܂

אמר לה ישוע מלכותי דילי לא הות מן הנא עלמא אלו מן עלמא הות הנא מלכותי מתכתשין הוו משמשני דלא אשתלם ליהודיא השא דין מלכותי דילי לא הות מכא܂

1 Corinthians 9:25

πας δε ο αγωνιζομενος παντα εγκρατευεται εκεινοι μεν ουν ινα φθαρτον στεφανον λαβωσιν ημεις δε αφθαρτον

KJV
And every man that striveth for the mastery is temperate in all things. Now they do it to obtain a corruptible crown; but we an incorruptible.

Vulgate
omnis autem qui in agone contendit ab omnibus se abstinet et illi quidem ut corruptibilem coronam accipiant nos autem incorruptam

Peshitta
ܟ݁ܽܠ ܐ݈ܢܳܫ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܰܐܓ݂ܽܘܢܳܐ ܥܳܒ݂ܶܕ݂ ܡܶܢ ܟ݁ܽܠ ܡܶܕ݁ܶܡ ܐܳܚܶܕ݂ ܪܶܥܝܳܢܶܗ ܘܗܳܠܶܝܢ ܪܳܗܛܺܝܢ ܕ݁ܢܶܣܒ݂ܽܘܢ ܟ݁ܠܺܝܠܳܐ ܕ݁ܡܶܬ݂ܚܰܒ݁ܰܠ ܚܢܰܢ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܠܳܐ ܡܶܬ݂ܚܰܒ݁ܰܠ܂

כל אנש דין דאגונא עבד מן כל מדם אחד רעינה והלין רהטין דנסבון כלילא דמתחבל חנן דין דלא מתחבל܂

Colossians 1:29

εις ο και κοπιω αγωνιζομενος κατα την ενεργειαν αυτου την ενεργουμενην εν εμοι εν δυναμει

KJV
Whereunto I also labour, striving according to his working, which worketh in me mightily.

Vulgate
in quo et laboro certando secundum operationem eius quam operatur in me in virtute

Peshitta
ܒ݁ܗܳܕ݂ܶܐ ܗ݈ܘ ܓ݁ܶܝܪ ܐܳܦ݂ ܥܳܡܶܠ ܐ݈ܢܳܐ ܘܡܶܬ݂ܟ݁ܰܬ݁ܰܫ ܐ݈ܢܳܐ ܒ݁ܰܡܥܰܕ݁ܪܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܚܰܝܠܳܐ ܕ݁ܡܶܬ݂ܺܝܗܶܒ݂ ܠܺܝ܂

בהדא הו גיר אף עמל אנא ומתכתש אנא במעדרנותא דחילא דמתיהב לי܂

Colossians 4:12

ασπαζεται υμας επαφρας ο εξ υμων δουλος χριστου παντοτε αγωνιζομενος υπερ υμων εν ταις προσευχαις ινα στητε τελειοι και πεπληρωμενοι εν παντι θεληματι του θεου

KJV
Epaphras, who is one of you, a servant of Christ, saluteth you, always labouring fervently for you in prayers, that ye may stand perfect and complete in all the will of God.

Vulgate
salutat vos Epaphras qui ex vobis est servus Christi Iesu semper sollicitus pro vobis in orationibus ut stetis perfecti et pleni in omni voluntate Dei

Peshitta
ܫܳܐܶܠ ܒ݁ܰܫܠܳܡܟ݂ܽܘܢ ܐܶܦ݁ܰܦ݂ܪܰܐ ܗܰܘ ܕ݁ܡܶܢܟ݂ܽܘܢ ܥܰܒ݂ܕ݁ܳܐ ܕ݁ܰܡܫܺܝܚܳܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܒ݁ܟ݂ܽܠܙܒ݂ܰܢ ܥܳܡܶܠ ܚܠܳܦ݂ܰܝܟ݁ܽܘܢ ܒ݁ܰܨܠܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܬ݂ܩܽܘܡܽܘܢ ܓ݁ܡܺܝܪܶܐ ܘܰܡܫܰܡܠܰܝܳܐ ܒ݁ܟ݂ܽܠܶܗ ܨܶܒ݂ܝܳܢܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ܂

שאל בשלמכון אפפרא הו דמנכון עבדא דמשיחא כד בכלזבן עמל חלפיכון בצלותא דתקומון גמירא ומשמליא בכלה צבינה דאלהא܂

1 Timothy 4:10

εις τουτο γαρ κοπιωμεν και αγωνιζομεθα οτι ηλπικαμεν επι θεω ζωντι ος εστιν σωτηρ παντων ανθρωπων μαλιστα πιστων

Textus Receptus
εις τουτο γαρ και κοπιωμεν και ονειδιζομεθα οτι ηλπικαμεν επι θεω ζωντι ος εστιν σωτηρ παντων ανθρωπων μαλιστα πιστων

ονειδιζομεθα = maledicimur (reproach; revile) in Latin Vulgate

KJV
For therefore we both labour and suffer reproach, because we trust in the living God, who is the Saviour of all men, specially of those that believe.

Vulgate
in hoc enim laboramus et maledicimur quia speravimus in Deum vivum qui est salvator omnium hominum maxime fidelium

Peshitta has the same reading with the Textus Receptus ܚܣܕ (reproach; revile)
ܡܶܛܽܠ ܗܳܕ݂ܶܐ ܗ݈ܘ ܓ݁ܶܝܪ ܠܳܐܶܝܢܰܢ ܘܡܶܬ݂ܚܰܣܕ݂ܺܝܢܰܢ ܕ݁ܰܡܣܰܒ݁ܪܺܝܢܰܢ ܒ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܚܰܝܳܐ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ ܡܰܚܝܳܢܳܐ ܕ݁ܰܒ݂ܢܰܝܢܳܫܳܐ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܝܰܬ݁ܺܝܪܳܐܝܺܬ݂ ܕ݁ܰܡܗܰܝܡܢܶܐ܂

מטל הדא הו גיר לאינן ומתחסדינן דמסברינן באלהא חיא דאיתוהי מחינא דבנינשא כלהון יתיראית דמהימנא܂

1 Timothy 6:12

αγωνιζου τον καλον αγωνα της πιστεως επιλαβου της αιωνιου ζωης εις ην και εκληθης και ωμολογησας την καλην ομολογιαν ενωπιον πολλων μαρτυρων

KJV
Fight the good fight of faith, lay hold on eternal life, whereunto thou art also called, and hast professed a good profession before many witnesses.

Vulgate
certa bonum certamen fidei adprehende vitam aeternam in qua vocatus es et confessus bonam confessionem coram multis testibus

Peshitta
ܘܶܐܬ݂ܟ݁ܰܬ݁ܰܫ ܒ݁ܰܐܓ݂ܽܘܢܳܐ ܛܳܒ݂ܳܐ ܕ݁ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܘܰܐܕ݂ܪܶܟ݂ ܚܰܝܶܐ ܕ݁ܰܠܥܳܠܰܡ ܕ݁ܰܠܗܽܘܢ ܐܶܬ݂ܩܪܺܝܬ݁ ܘܰܐܘܕ݁ܺܝܬ݂ ܬ݁ܰܘܕ݁ܺܝܬ݂ܳܐ ܛܳܒ݂ܬ݂ܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܣܳܗܕ݁ܶܐ ܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ܂

ואתכתש באגונא טבא דהימנותא ואדרך חיא דלעלם דלהון אתקרית ואודית תודיתא טבתא קדם סהדא סגיאא܂

2 Timothy 4:7

τον αγωνα τον καλον ηγωνισμαι τον δρομον τετελεκα την πιστιν τετηρηκα

KJV
I have fought a good fight, I have finished my course, I have kept the faith:

Vulgate
bonum certamen certavi cursum consummavi fidem servavi

Peshitta
ܐܰܓ݂ܽܘܢܳܐ ܫܰܦ݁ܺܝܪܳܐ ܐܶܬ݂ܟ݁ܰܬ݁ܫܶܬ݂ ܘܪܶܗܛܝ ܫܰܠܡܶܬ݂ ܘܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܝ ܢܶܛܪܶܬ݂܂

אגונא שפירא אתכתשת ורהטי שלמת והימנותי נטרת܂

This entry was posted in Α and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.