ἀδήλως

ἀδήλως:
(1) uncertainly

Part of Speech: adverb

This word is not found in the Septuagint.

Latin: in incertum

1 Corinthians 9:26

εγω τοινυν ουτως τρεχω ως ουκ αδηλως ουτως πυκτευω ως ουκ αερα δερων

KJV
I therefore so run, not as uncertainly; so fight I, not as one that beateth the air:

Vulgate
ego igitur sic curro non quasi in incertum sic pugno non quasi aerem verberans

Peshitta
ܐܶܢܳܐ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܪܳܗܶܛ ܐ݈ܢܳܐ ܠܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܥܰܠ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܠܳܐ ܝܺܕ݂ܺܝܥ ܘܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܡܶܬ݂ܟ݁ܰܬ݁ܰܫ ܐ݈ܢܳܐ ܠܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܗܰܘ ܕ݁ܠܳܐܐܰܪ ܟ݁ܳܬ݂ܶܫ܂

אנא הכיל הכנא רהט אנא לא הוא איך דעל מדם דלא ידיע והכנא מתכתש אנא לא איך הו דלאאר כתש܂

This entry was posted in Α and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.