ἄγναφος

ἄγναφος:
(1) unmilled,
(2) unfulled,
(3) undressed,
(4) unprocessed,
(5) new

Part of Speech: adjective

Latin: rudis

Syriac: ܚܕܬ (new)

Matthew 9:16

ουδεις δε επιβαλλει επιβλημα ρακους αγναφου επι ιματιω παλαιω αιρει γαρ το πληρωμα αυτου απο του ιματιου και χειρον σχισμα γινεται

KJV
No man putteth a piece of new cloth unto an old garment, for that which is put in to fill it up taketh from the garment, and the rent is made worse.

NIV
No one sews a patch of unshrunk cloth on an old garment, for the patch will pull away from the garment, making the tear worse.

NAB
No one patches an old cloak with a piece of unshrunken cloth, 12 for its fullness pulls away from the cloak and the tear gets worse.

Vulgate
nemo autem inmittit commissuram panni rudis in vestimentum vetus tollit enim plenitudinem eius a vestimento et peior scissura fit

Peshitta
ܠܳܐ ܐ݈ܢܳܫ ܪܳܡܶܐ ܐܽܘܪܩܰܥܬ݂ܳܐ ܚܕ݂ܰܬ݂ܳܐ ܥܰܠ ܢܰܚܬ݁ܳܐ ܒ݁ܠܳܝܳܐ ܕ݁ܠܳܐ ܬ݁ܶܬ݁ܽܘܦ݂ ܡܰܠܝܽܘܬ݂ܳܗ ܡܶܢ ܗܰܘ ܢܰܚܬ݁ܳܐ ܘܢܶܗܘܶܐ ܒ݁ܶܙܥܳܐ ܝܰܬ݁ܺܝܪܳܐ܂

לא אנש רמא אורקעתא חדתא על נחתא בליא דלא תתוף מליותה מן הו נחתא ונהוא בזעא יתירא܂

Mark 2:21

και ουδεις επιβλημα ρακους αγναφου επιρραπτει επι ιματιω παλαιω ει δε μη αιρει το πληρωμα αυτου το καινον του παλαιου και χειρον σχισμα γινεται

KJV
No man also seweth a piece of new cloth on an old garment: else the new piece that filled it up taketh away from the old, and the rent is made worse.

NIV
No one sews a patch of unshrunk cloth on an old garment. If he does, the new piece will pull away from the old, making the tear worse.

NASB
No one sews a piece of unshrunken cloth on an old cloak. If he does, its fullness pulls away, the new from the old, and the tear gets worse.

Vulgate
emo adsumentum panni rudis adsuit vestimento veteri alioquin aufert supplementum novum a veteri et maior scissura fit

Peshitta
ܠܳܐ ܐ݈ܢܳܫ ܪܳܡܶܐ ܐܽܘܪܩܰܥܬ݂ܳܐ ܚܕ݂ܰܬ݂ܳܐ ܘܚܳܐܶܛ ܥܰܠ ܡܳܐܢܳܐ ܒ݁ܠܳܝܳܐ ܕ݁ܠܳܐ ܢܳܣܒ݁ܳܐ ܡܰܠܝܽܘܬ݂ܳܗ ܗܳܝ ܚܕ݂ܰܬ݂ܳܐ ܡܶܢ ܒ݁ܠܳܝܳܐ ܘܗܳܘܶܐ ܣܶܕ݂ܩܳܐ ܝܰܬ݁ܺܝܪܳܐ܂

לא אנש רמא אורקעתא חדתא וחאט על מאנא בליא דלא נסבא מליותה הי חדתא מן בליא והוא סדקא יתירא܂

This entry was posted in Α and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.