ἄδηλος

ἄδηλος:
(1) not manifest, indistinct, uncertain, obscure

Part of Speech: adjective

Latin:
(1) quae non parent (variant: quae non apparent)
(2) incertus

Syriac:
(1) ܠܐ ܝܕܥ (not known; not recognize)

(2) ܠܐ ܦܪܫ (not separate; not distinguished; uncertain)

Luke 11:44

ουαι υμιν γραμματεις και φαρισαιοι υποκριται οτι εστε ως τα μνημεια τα αδηλα και οι ανθρωποι οι περιπατουντες επανω ουκ οιδασιν

KJV
Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites! for ye are as graves which appear not, and the men that walk over them are not aware of them.

Vulgate
vae vobis quia estis ut monumenta quae non parent et homines ambulantes supra nesciunt

Peshitta
ܘܳܝ ܠܟ݂ܽܘܢ ܣܳܦ݂ܪܶܐ ܘܰܦ݂ܪܺܝܫܶܐ ܢܳܣܒ݁ܰܝ ܒ݁ܰܐܦ݁ܶܐ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܝܟ݁ܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܩܰܒ݂ܪܶܐ ܕ݁ܠܳܐ ܝܺܕ݂ܺܝܥܺܝܢ ܘܰܒ݂ܢܰܝ ܐ݈ܢܳܫܳܐ ܡܗܰܠܟ݂ܺܝܢ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܘܠܳܐ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ܂

וי לכון ספרא ופרישא נסבי באפא דאיתיכון איך קברא דלא ידיעין ובני אנשא מהלכין עליהון ולא ידעין܂

1 Corinthians 14:8

και γαρ εαν αδηλον φωνην σαλπιγξ δω τις παρασκευασεται εις πολεμον

KJV
For if the trumpet give an uncertain sound, who shall prepare himself to the battle?

Vulgate
etenim si incertam vocem det tuba quis parabit se ad bellum

Peshitta
ܘܶܐܢ ܩܰܪܢܳܐ ܬ݁ܶܩܪܶܐ ܩܳܠܳܐ ܕ݁ܠܳܐ ܦ݁ܪܺܝܫ ܡܰܢܽܘ ܢܶܬ݁ܛܰܝܰܒ݂ ܠܰܩܪܳܒ݂ܳܐ܂

ואן קרנא תקרא קלא דלא פריש מנו נתטיב לקרבא܂

This entry was posted in Α and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.