ἀβαρής

ἀβαρής:

(1) not burdensome
(2) not heavy
(3) light without weight

Latin: sine onere

Syriac: ܠܐ ܐܩܪ

Part of Speech: adjective

2 Corinthians 11:9
και παρων προς υμας και υστερηθεις ου κατεναρκησα ουδενος το γαρ υστερημα μου προσανεπληρωσαν οι αδελφοι ελθοντες απο μακεδονιας και εν παντι αβαρη υμιν εμαυτον ετηρησα και τηρησω

KJV:
And when I was present with you, and wanted, I was chargeable to no man: for that which was lacking to me the brethren which came from Macedonia supplied: and in all things I have kept myself from being burdensome unto you, and so will I keep myself.

NIV:
And when I was with you and needed something, I was not a burden to anyone, for the brothers who came from Macedonia supplied what I needed. I have kept myself from being a burden to you in any way, and will continue to do so.

Vulgate:
et cum essem apud vos et egerem nulli onerosus fui nam quod mihi deerat suppleverunt fratres qui venerunt a Macedonia et in omnibus sine onere me vobis servavi et servab

Peshitta:
ܘܟ݂ܰܕ݂ ܐܶܬ݂ܺܝܬ݂ ܨܶܐܕ݂ܰܝܟ݁ܽܘܢ ܘܰܚܣܰܪ ܠܺܝ ܠܳܐ ܝܶܩܪܶܬ݂ ܥܰܠ ܐ݈ܢܳܫ ܡܶܢܟ݂ܽܘܢ ܣܢܺܝܩܽܘܬ݂ܝ ܓ݁ܶܝܪ ܡܰܠܺܝܘ ܐܰܚܶܐ ܕ݁ܶܐܬ݂ܰܘ ܡܶܢ ܡܰܩܶܕ݂ܳܘܢܳܝܶܐ ܘܰܒ݂ܟ݂ܽܠ ܡܶܕ݁ܶܡ ܢܶܛܪܶܬ݂ ܢܰܦ݂ܫܝ ܘܢܳܛܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܕ݁ܠܳܐ ܐܺܩܰܪ ܥܠܰܝܟ݁ܽܘܢ܂

וכד אתית צאדיכון וחסר לי לא יקרת על אנש מנכון סניקותי גיר מליו אחא דאתו מן מקדוניא ובכל מדם נטרת נפשי ונטר אנא דלא אקר עליכון܂

This entry was posted in Α and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.