ἀγαθοποιός

ἀγαθοποιός:
(1) acting rightly,
(2) doing well,
(3) virtuous

Part of Speech: adjective

Latin: bonus

Syriac: ܕ݁ܥܳܒ݂ܕ݁ܰܝ ܛܳܒ݂ܳܬ݂ܳܐ

ειτε ηγεμοσιν ως δι αυτου πεμπομενοις εις εκδικησιν μεν κακοποιων επαινον δε αγαθοποιων

KJV
Or unto governors, as unto them that are sent by him for the punishment of evildoers, and for the praise of them that do well.

NIV
or to governors, who are sent by him to punish those who do wrong and to commend those who do right.

Vulgate
sive ducibus tamquam ab eo missis ad vindictam malefactorum laudem vero bonorum

Peshitta
ܘܰܠܕ݂ܰܝܳܢܶܐ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܡܶܢܶܗ ܡܶܫܬ݁ܰܕ݁ܪܺܝܢ ܠܰܬ݂ܒ݂ܰܥܬ݂ܳܐ ܕ݁ܡܰܣܟ݁ܠܳܢܶܐ ܘܰܠܬ݂ܶܫܒ݁ܽܘܚܬ݁ܳܐ ܕ݁ܥܳܒ݂ܕ݁ܰܝ ܛܳܒ݂ܳܬ݂ܳܐ܂

ולדינא מטל דמנה משתדרין לתבעתא דמסכלנא ולתשבוחתא דעבדי טבתא

This entry was posted in Α and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.