ἀγγεῖον

ἀγγεῖον:
(1) a vessel,
(2) receptacle,
(3) a pail,
(4) a reservoir

Part of Speech: noun neuter

Latin: vas

Syriac: ܡܐܢ

Matthew 25:4

αι δε φρονιμοι ελαβον ελαιον εν τοις αγγειοις αυτων μετα των λαμπαδων αυτων

KJV
But the wise took oil in their vessels with their lamps.

Vulgate
prudentes vero acceperunt oleum in vasis suis cum lampadibu

Syriac
ܗܳܢܶܝܢ ܕ݁ܶܝܢ ܚܰܟ݁ܺܝܡܳܬ݂ܳܐ ܢܣܰܒ݂ ܡܶܫܚܳܐ ܒ݁ܡܳܐܢܶܐ ܥܰܡ ܠܰܡܦ݁ܺܕ݂ܰܝܗܶܝܢ܂

הנין דין חכימתא נסב משחא במאנא עם למפדיהין܂

This entry was posted in Α and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.