ἀγγελία

ἀγγελία:
(1) message, announcement, news
(2) a proclamation, command, order

Part of Speech: noun feminine

Latin: annunciatio

Syriac: ܣܒܪ

1 John 1:5

και αυτη εστιν η αγγελια ην ακηκοαμεν απ αυτου και αναγγελλομεν υμιν οτι ο θεος φως εστιν και σκοτια εν αυτω ουκ εστιν ουδεμια

KJV
This then is the message which we have heard of him, and declare unto you, that God is light, and in him is no darkness at all.

Vulgate
et haec est adnuntiatio quam audivimus ab eo et adnuntiamus vobis quoniam Deus lux est et tenebrae in eo non sunt ullae

Peshitta
ܘܗܳܕ݂ܶܐ ܗ݈ܝ ܣܒ݂ܰܪܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܫܡܰܥܢ ܡܶܢܶܗ ܘܰܡܣܰܒ݁ܪܺܝܢܰܢ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܢܽܘܗܪܳܐ ܗ݈ܘ ܘܚܶܫܽܘܟ݂ܳܐ ܟ݁ܽܠ ܟ݁ܽܠܶܗ ܠܰܝܬ݁ ܒ݁ܶܗ܂

והדא הי סברתא דשמען מנה ומסברינן לכון דאלהא נוהרא הו וחשוכא כל כלה לית בה܂

This entry was posted in Α and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.