ἀγρυπνέω, ἀγρυπνειν

ἀγρυπνέω, ἀγρυπνειν:
(1) to be sleepless, keep awake, watch
(2) to be circumspect, attentive, ready

Part of Speech: verb

Latin:
(1) vigilare
(2) pervigilare

Syriac:
(1) ܥܪ (watch, awake, wake up, arouse)

(2) ܫܗܪ (watch)

Mark 13:33

βλεπετε αγρυπνειτε και προσευχεσθε ουκ οιδατε γαρ ποτε ο καιρος εστιν

KJV
Take ye heed, watch and pray: for ye know not when the time is.

Vulgate
videte vigilate et orate nescitis enim quando tempus sit

Syriac:
ܚܙܰܘ ܐܶܬ݁ܬ݁ܥܺܝܪܘ ܘܨܰܠܰܘ ܠܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܐܶܡܰܬ݂ܝ ܗ݈ܽܘ ܙܰܒ݂ܢܳܐ܂

חזו אתתעירו וצלו לא גיר ידעין אנתון אמתי הו זבנא܂

Luke 21:36

αγρυπνειτε ουν εν παντι καιρω δεομενοι ινα καταξιωθητε εκφυγειν ταυτα παντα τα μελλοντα γινεσθαι και σταθηναι εμπροσθεν του υιου του ανθρωπου

KJV
Watch ye therefore, and pray always, that ye may be accounted worthy to escape all these things that shall come to pass, and to stand before the Son of man.

Vulgate
vigilate itaque omni tempore orantes ut digni habeamini fugere ista omnia quae futura sunt et stare ante Filium hominis

Syriac:
ܗܘܰܘ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܫܳܗܪܺܝܢ ܒ݁ܟ݂ܽܠܙܒ݂ܰܢ ܘܰܡܨܰܠܶܝܢ ܕ݁ܬ݂ܶܫܘܽܘܢ ܠܡܶܥܪܰܩ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕ݁ܰܥܬ݂ܺܝܕ݂ܳܢ ܠܡܶܗܘܳܐ ܘܰܬ݂ܩܽܘܡܽܘܢ ܩܕ݂ܳܡ ܒ݁ܪܶܗ ܕ݁ܐ݈ܢܳܫܳܐ܂

הוו הכיל שהרין בכלזבן ומצלין דתשוון למערק מן הלין דעתידן למהוא ותקומון קדם ברה דאנשא܂

Ephesians 6:18

δια πασης προσευχης και δεησεως προσευχομενοι εν παντι καιρω εν πνευματι και εις αυτο τουτο αγρυπνουντες εν παση προσκαρτερησει και δεησει περι παντων των αγιων

KJV
Praying always with all prayer and supplication in the Spirit, and watching thereunto with all perseverance and supplication for all saints;

Vulgate
per omnem orationem et obsecrationem orantes omni tempore in Spiritu et in ipso vigilantes in omni instantia et obsecratione pro omnibus sanctis

Syriac:
ܘܰܒ݂ܟ݂ܽܠ ܨܠܰܘܳܢ ܘܰܒ݂ܟ݂ܽܠ ܒ݁ܳܥܘܳܢ ܨܰܠܰܘ ܒ݁ܟ݂ܽܠܙܒ݂ܰܢ ܒ݁ܪܽܘܚ ܘܒ݂ܳܗ ܒ݁ܰܨܠܽܘܬ݂ܳܐ ܗܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܫܳܗܪܺܝܢ ܒ݁ܟ݂ܽܠܥܶܕ݁ܳܢ ܟ݁ܰܕ݂ ܡܨܰܠܶܝܬ݁ܽܘܢ ܐܰܡܺܝܢܳܐܝܺܬ݂ ܘܡܶܬ݂ܟ݁ܰܫܦ݂ܺܝܢ ܥܰܠ ܐܰܦ݁ܰܝ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܩܰܕ݁ܺܝܫܶܐ܂

ובכל צלון ובכל בעון צלו בכלזבן ברוח ובה בצלותא הויתון שהרין בכלעדן כד מצליתון אמינאית ומתכשפין על אפי כלהון קדישא܂

Hebrews 13:17

πειθεσθε τοις ηγουμενοις υμων και υπεικετε αυτοι γαρ αγρυπνουσιν υπερ των ψυχων υμων ως λογον αποδωσοντες ινα μετα χαρας τουτο ποιωσιν και μη στεναζοντες αλυσιτελες γαρ υμιν τουτο

KJV
Obey them that have the rule over you, and submit yourselves: for they watch for your souls, as they that must give account, that they may do it with joy, and not with grief: for that is unprofitable for you.

Vulgate
oboedite praepositis vestris et subiacete eis ipsi enim pervigilant quasi rationem pro animabus vestris reddituri ut cum gaudio hoc faciant et non gementes hoc enim non expedit vobis

Syriac:
ܐܶܬ݁ܛܦ݁ܺܝܣܘ ܠܰܡܕ݂ܰܒ݁ܪܳܢܰܝܟ݁ܽܘܢ ܘܶܐܫܬ݁ܰܡ݈ܥܘ ܠܗܽܘܢ ܗܶܢܽܘܢ ܓ݁ܶܝܪ ܫܳܗܪܺܝܢ ܚܠܳܦ݂ ܢܰܦ݂ܫܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܐ݈ܢܳܫܳܐ ܕ݁ܝܳܗܒ݁ܺܝܢ ܚܽܘܫܒ݁ܳܢܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܰܒ݂ܚܰܕ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܢܶܗܘܽܘܢ ܥܳܒ݂ܕ݁ܺܝܢ ܗܳܕ݂ܶܐ ܘܠܳܐ ܒ݁ܬ݂ܶܢܚܳܬ݂ܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܠܳܐ ܦ݁ܳܩܚܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ܂

אתטפיסו למדברניכון ואשתמעו להון הנון גיר שהרין חלף נפשתכון איך אנשא דיהבין חושבנכון דבחדותא נהוון עבדין הדא ולא בתנחתא מטל דלא פקחא לכון܂

This entry was posted in Α and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.