ἀδελφότης

ἀδελφότης:
(1) brotherhood, brotherly kindness
(2) a family of brothers, the brotherhood

Part of Speech: noun feminine

Latin: fraternitas

Syriac: ܐܚܐ

1 Peter 2:17

παντας τιμησατε την αδελφοτητα αγαπατε τον θεον φοβεισθε τον βασιλεα τιματε

KJV
Honour all men. Love the brotherhood. Fear God. Honour the king.

Vulgate
omnes honorate fraternitatem diligite Deum timete regem honorificate

Peshitta
ܠܟ݂ܽܠܢܳܫ ܝܰܩܰܪܘ ܠܰܐܚܰܝܟ݁ܽܘܢ ܐܰܚܶܒ݂ܘ ܘܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕ݁ܚܰܠܘ ܘܰܠܡܰܠܟ݁ܶܐ ܝܰܩܰܪܘ܂

לכלנש יקרו לאחיכון אחבו ומן אלהא דחלו ולמלכא יקרו܂

1 Peter 5:9

ω αντιστητε στερεοι τη πιστει ειδοτες τα αυτα των παθηματων τη εν κοσμω υμων αδελφοτητι επιτελεισθαι

KJV
Whom resist stedfast in the faith, knowing that the same afflictions are accomplished in your brethren that are in the world.

Vulgate
cui resistite fortes fide scientes eadem passionum ei quae in mundo est vestrae fraternitati fieri

Peshitta
ܩܽܘܡܘ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܠܩܽܘܒ݂ܠܶܗ ܟ݁ܰܕ݂ ܡܫܰܪܪܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܒ݁ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܘܕ݂ܰܥܘ ܕ݁ܳܐܦ݂ ܥܰܠ ܐܰܚܰܝܟ݁ܽܘܢ ܕ݁ܰܒ݂ܥܳܠܡܳܐ ܗܶܢܽܘܢ ܗܳܠܶܝܢ ܚܰܫܶܐ ܥܳܪܨܺܝܢ܂

קומו הכיל לקובלה כד משררין אנתון בהימנותא ודעו דאף על אחיכון דבעלמא הנון הלין חשא ערצין܂

This entry was posted in Α and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.