ἀδιαλείπτως

ἀδιαλείπτως:
(1) without intermission,
(2) incessantly,
(3) without ceasing

Part of Speech: adverb

Latin: sine intermissione

Syriac:
(1) ܠܐ ܫܠܐ

(2) ܐܡܢ (constantly; continually, assiduously)

Romans 1:9

μαρτυς γαρ μου εστιν ο θεος ω λατρευω εν τω πνευματι μου εν τω ευαγγελιω του υιου αυτου ως αδιαλειπτως μνειαν υμων ποιουμαι

KJV
For God is my witness, whom I serve with my spirit in the gospel of his Son, that without ceasing I make mention of you always in my prayers;

Vulgate
testis enim mihi est Deus cui servio in spiritu meo in evangelio Filii eius quod sine intermissione memoriam vestri facio

Peshitta
ܣܳܗܶܕ݂ ܗ݈ܽܘ ܠܺܝ ܓ݁ܶܝܪ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕ݁ܠܶܗ ܡܫܰܡܶܫ ܐ݈ܢܳܐ ܒ݁ܪܽܘܚ ܒ݁ܶܐܘܰܢܓ݁ܶܠܺܝܳܘܢ ܕ݁ܰܒ݂ܪܶܗ ܕ݁ܰܕ݂ܠܳܐ ܫܰܠܘܳܐ ܒ݁ܟ݂ܽܠܙܒ݂ܰܢ ܡܶܬ݁ܕ݁ܟ݂ܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܒ݁ܰܨܠܰܘܳܬ݂ܝ܂

סהד הו לי גיר אלהא דלה משמש אנא ברוח באונגליון דברה דדלא שלוא בכלזבן מתדכר אנא לכון בצלותי܂

1 Thessalonians 1:2

Εὐχαριστοῦμεν τῷ Θεῷ πάντοτε περὶ πάντων ὑμῶν, μνείαν ὑμῶν ποιούμενοι ἐπὶ τῶν προσευχῶν ἡμῶν, ἀδιαλείπτως

Textus Receptus (1 Thessalonians 1:3)
αδιαλειπτως μνημονευοντες υμων του εργου της πιστεως και του κοπου της αγαπης και της υπομονης της ελπιδος του κυριου ημων ιησου χριστου εμπροσθεν του θεου και πατρος ημων

KJV (1 Thessalonians 1:3)

Remembering without ceasing your work of faith, and labour of love, and patience of hope in our Lord Jesus Christ, in the sight of God and our Father;

Vulgate (1 Thessalonians 1:2)
gratias agimus Deo semper pro omnibus vobis memoriam facientes in orationibus nostris sine intermissione

Peshitta (1 Thessalonians 1:2)
ܡܰܘܕ݁ܶܝܢܰܢ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܒ݁ܟ݂ܽܠܙܒ݂ܰܢ ܥܰܠ ܟ݁ܽܠܟ݂ܽܘܢ ܘܡܶܬ݁ܕ݁ܰܟ݂ܪܺܝܢܰܢ ܠܟ݂ܽܘܢ ܒ݁ܰܨܠܰܘܳܬ݂ܰܢ ܐܰܡܺܝܢܳܐܝܺܬ݂܂

מודינן לאלהא בכלזבן על כלכון ומתדכרינן לכון בצלותן אמינאית܂

1 Thessalonians 2:13

δια τουτο και ημεις ευχαριστουμεν τω θεω αδιαλειπτως οτι παραλαβοντες λογον ακοης παρ ημων του θεου εδεξασθε ου λογον ανθρωπων αλλα καθως εστιν αληθως λογον θεου ος και ενεργειται εν υμιν τοις πιστευουσιν

KJV
For this cause also thank we God without ceasing, because, when ye received the word of God which ye heard of us, ye received it not as the word of men, but as it is in truth, the word of God, which effectually worketh also in you that believe.

Vulgate
ideo et nos gratias agimus Deo sine intermissione quoniam cum accepissetis a nobis verbum auditus Dei accepistis non ut verbum hominum sed sicut est vere verbum Dei qui operatur in vobis qui credidistis

Peshitta
ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܐܳܦ݂ ܚܢܰܢ ܡܰܘܕ݁ܶܝܢܰܢ ܐܰܡܺܝܢܳܐܝܺܬ݂ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܕ݁ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܕ݁ܩܰܒ݁ܶܠܬ݁ܽܘܢ ܡܶܢܰܢ ܠܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܒ݂ܢܰܝܢܳܫܳܐ ܩܰܒ݁ܶܠܬ݁ܽܘܢܳܗ ܐܶܠܳܐ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܶܝܗ ܫܰܪܺܝܪܳܐܝܺܬ݂ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܘܗܺܝ ܒ݁ܰܥܒ݂ܳܕ݂ܳܐ ܡܶܣܬ݁ܰܥܪܳܐ ܒ݁ܟ݂ܽܘܢ ܒ݁ܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܡܗܰܝܡܢܺܝܢ܂

מטל הנא אף חנן מודינן אמינאית לאלהא דמלתא דאלהא דקבלתון מנן לא הוא איך מלתא דבנינשא קבלתונה אלא איכנא דאיתיה שריראית מלתא דאלהא והי בעבדא מסתערא בכון באילין דמהימנין܂

1 Thessalonians 5:17

αδιαλειπτως προσευχεσθε

KJV
Pray without ceasing.

Vulgate
sine intermissione orate

Peshitta
ܘܰܡܨܰܠܶܝܢ ܕ݁ܠܳܐ ܫܰܠܘܳܐ܂

ומצלין דלא שלוא

This entry was posted in Α and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.