ἀδυνατέω, ἀδυνατεῖν

ἀδυνατέω, ἀδυνατεῖν:
(1) impossible
(a) not to have strength, power, or ability, to be weak
(b) can not be done, to be impossible

Part of Speech: verb

Latin: impossibile esse

Syriac:
(1) ܡܕܡ ܠܐ ܚܣܢ (something not prevail, something not overcome, something not too hard)

(2) ܠܐ ܥܛܠ ܡܕܡ (not hard something, not difficult something)

Matthew 17:20

ο δε ιησους ειπεν αυτοις δια την απιστιαν υμων αμην γαρ λεγω υμιν εαν εχητε πιστιν ως κοκκον σιναπεως ερειτε τω ορει τουτω μεταβηθι εντευθεν εκει και μεταβησεται και ουδεν αδυνατησει υμιν

KJV
And Jesus said unto them, Because of your unbelief: for verily I say unto you, If ye have faith as a grain of mustard seed, ye shall say unto this mountain, Remove hence to yonder place; and it shall remove; and nothing shall be impossible unto you.

Vulgate
dicit illis propter incredulitatem vestram amen quippe dico vobis si habueritis fidem sicut granum sinapis dicetis monti huic transi hinc et transibit et nihil inpossibile erit vobis

Peshitta
ܐܳܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܶܛܽܠ ܠܳܐ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܐܰܡܺܝܢ ܓ݁ܶܝܪ ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܶܐܢ ܬ݁ܶܗܘܶܐ ܒ݁ܟ݂ܽܘܢ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܦ݁ܪܶܕ݁ܬ݁ܳܐ ܕ݁ܚܰܪܕ݁ܠܳܐ ܬ݁ܺܐܡܪܽܘܢ ܠܛܽܘܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕ݁ܫܰܢܳܐ ܡܶܟ݁ܳܐ ܘܰܢܫܰܢܶܐ ܘܡܶܕ݁ܶܡ ܠܳܐ ܢܶܚܣܰܢܟ݂ܽܘܢ܂

אמר להון ישוע מטל לא הימנותכון אמין גיר אמר אנא לכון דאן תהוא בכון הימנותא איך פרדתא דחרדלא תאמרון לטורא הנא דשנא מכא ונשנא ומדם לא נחסנכון܂

Luke 1:37

τι ουκ αδυνατησει παρα τω θεω παν ρημα

KJV
For with God nothing shall be impossible.

Vulgate
quia non erit inpossibile apud Deum omne verbum

Peshitta
ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܠܳܐ ܥܛܶܠ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܡܶܕ݁ܶܡ܂

מטל דלא עטל לאלהא מדם܂

This entry was posted in Α and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.