ἀΐ́διος

ἀΐ́διος:
(1) eternal, everlasting

Part of Speech: adjective

Latin:
(1) aeternus
(2) sempiternus

Syriac: ܥܠܡܐ (eternity, age, world)

Romans 1:20

τα γαρ αορατα αυτου απο κτισεως κοσμου τοις ποιημασιν νοουμενα καθοραται η τε αιδιος αυτου δυναμις και θειοτης εις το ειναι αυτους αναπολογητους

KJV
For the invisible things of him from the creation of the world are clearly seen, being understood by the things that are made, even his eternal power and Godhead; so that they are without excuse:

Vulgate
invisibilia enim ipsius a creatura mundi per ea quae facta sunt intellecta conspiciuntur sempiterna quoque eius virtus et divinitas ut sint inexcusabiles

Peshitta
ܟ݁ܰܣܝܳܬ݂ܶܗ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܡܶܢ ܬ݁ܰܪܡܝܳܬ݂ܶܗ ܕ݁ܥܳܠܡܳܐ ܠܒ݂ܶܪܝܳܬ݂ܶܗ ܒ݁ܣܽܘܟ݁ܳܠܳܐ ܡܶܬ݂ܚܰܙܝܳܢ ܘܚܰܝܠܶܗ ܘܰܐܠܳܗܽܘܬ݂ܶܗ ܕ݁ܰܠܥܳܠܰܡ ܕ݁ܢܶܗܘܽܘܢ ܕ݁ܠܳܐ ܡܰܦ݁ܰܩ ܒ݁ܪܽܘܚ܂

Jude 1:6

αγγελους τε τους μη τηρησαντας την εαυτων αρχην αλλα απολιποντας το ιδιον οικητηριον εις κρισιν μεγαλης ημερας δεσμοις αιδιοις υπο ζοφον τετηρηκεν

KJV
And the angels which kept not their first estate, but left their own habitation, he hath reserved in everlasting chains under darkness unto the judgment of the great day.

Vulgate
angelos vero qui non servaverunt suum principatum sed dereliquerunt suum domicilium in iudicium magni diei vinculis aeternis sub caligine reservavit

Syriac
ܘܰܠܡܰܠܰܐܟ݂ܶܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܠܳܐ ܢܛܰܪܘ ܪܺܝܫܳܢܽܘܬ݂ܗܽܘܢ ܐܶܠܳܐ ܫܒ݂ܰܩܘ ܥܽܘܡܪܳܐ ܕ݁ܺܝܠܗܽܘܢ ܠܕ݂ܺܝܢܳܐ ܕ݁ܝܰܘܡܳܐ ܪܰܒ݁ܳܐ ܒ݁ܰܐܣܽܘܪܶܐ ܠܳܐ ܝܺܕ݂ܺܝܥܶܐ ܬ݁ܚܶܝܬ݂ ܥܰܡܛܳܢܳܐ ܢܳܛܰܪ

This entry was posted in Α and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.