ἁδρότης

ἁδρότης:
(1) bountiful collection, great abundance
(2) thickness, ripeness, fulness, especially of the body

Part of Speech: noun feminine

Latin: plenitudo

Syriac: ܪܒ (greatness, abundance)

2 Corinthians 8:20

στελλομενοι τουτο μη τις ημας μωμησηται εν τη αδροτητι ταυτη τη διακονουμενη υφ ημων

KJV
Avoiding this, that no man should blame us in this abundance which is administered by us:

NASB
taking precaution so that no one will discredit us in our administration of this generous gift;

NIV
We want to avoid any criticism of the way we administer this liberal gift.

Vulgate
devitantes hoc ne quis nos vituperet in hac plenitudine quae ministratur a nobis

Peshitta
ܩܰܢܺܝܛܺܝܢܰܢ ܕ݁ܶܝܢ ܒ݁ܗܳܕ݂ܶܐ ܕ݁ܠܳܐ ܐ݈ܢܳܫ ܢܣܺܝܡ ܒ݁ܰܢ ܡܽܘܡܳܐ ܒ݁ܗܳܕ݂ܶܐ ܪܰܒ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܡܶܫܬ݁ܰܡܫܳܐ ܡܶܢܰܢ܂

קניטינן דין בהדא דלא אנש נסים בן מומא בהדא רבותא דמשתמשא מנן܂

This entry was posted in Α and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.