ἀγαθοεργέω

ἀγαθοεργέω:
(1) to work good,
(2) to do good,
(3) to do well,
(4) act rightly

Part of Speech: verb

Latin: bene agere

Syriac: ܥܒ݂ܳܕ݂ܶܐ ܛܳܒ݂ܶܐ

This word is not found in the Septuagint.

1 Timothy 6:18

αγαθοεργειν πλουτειν εν εργοις καλοις ευμεταδοτους ειναι κοινωνικους

KJV
That they do good, that they be rich in good works, ready to distribute, willing to communicate;

NIV
Command them to do good, to be rich in good deeds, and to be generous and willing to share.

Vulgate
bene agere divites fieri in operibus bonis facile tribuere communicare

Peshitta
ܘܢܶܥܒ݁ܕ݂ܽܘܢ ܥܒ݂ܳܕ݂ܶܐ ܛܳܒ݂ܶܐ ܘܢܶܥܬ݁ܪܽܘܢ ܒ݁ܣܽܘܥܪܳܢܶܐ ܫܰܦ݁ܺܝܪܶܐ ܘܢܶܗܘܽܘܢ ܕ݁ܠܺܝܠܺܝܢ ܠܡܶܬ݁ܰܠ ܘܰܠܡܶܫܬ݁ܰܘܬ݁ܳܦ݂ܽܘ܂ 

ונעבדון עבדא טבא ונעתרון בסוערנא שפירא ונהוון דלילין למתל ולמשתותפו

This entry was posted in Α and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.