αἶνος

αἶνος:
(1) a saying, proverb
(2) praise, laudatory discourse

Part of Speech: noun masculine

Latin: laus

Syriac: ܫܒܚ (praise, laud, glory)

Matthew 21:16

και ειπον αυτω ακουεις τι ουτοι λεγουσιν ο δε ιησους λεγει αυτοις ναι ουδεποτε ανεγνωτε οτι εκ στοματος νηπιων και θηλαζοντων κατηρτισω αινον

KJV
And said unto him, Hearest thou what these say? And Jesus saith unto them, Yea; have ye never read, Out of the mouth of babes and sucklings thou hast perfected praise?

Vulgate
et dixerunt ei audis quid isti dicant Iesus autem dicit eis utique numquam legistis quia ex ore infantium et lactantium perfecisti laudem

Peshitta
ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܠܶܗ ܫܳܡܰܥ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܡܳܢܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܐܳܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܝܶܫܽܘܥ ܐܺܝܢ ܡܶܢ ܡܬ݂ܽܘܡ ܠܳܐ ܩܪܰܝܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܡܶܢ ܦ݁ܽܘܡܳܐ ܕ݁ܰܛܠܳܝܶܐ ܘܰܕ݂ܝܰܠܽܘܕ݂ܶܐ ܬ݁ܰܩܶܢܬ݁ ܬ݁ܶܫܒ݁ܽܘܚܬ݁ܳܐ܂

ואמרין לה שמע אנת מנא אמרין הלין אמר להון ישוע אין מן מתום לא קריתון דמן פומא דטליא ודילודא תקנת תשבוחתא܂

Luke 18:43

και παραχρημα ανεβλεψεν και ηκολουθει αυτω δοξαζων τον θεον και πας ο λαος ιδων εδωκεν αινον τω θεω

KJV
And immediately he received his sight, and followed him, glorifying God: and all the people, when they saw it, gave praise unto God.

Vulgate
et confestim vidit et sequebatur illum magnificans Deum et omnis plebs ut vidit dedit laudem Deo

Peshitta
ܘܒ݂ܰܪ ܫܳܥܬ݂ܶܗ ܚܙܳܐ ܘܳܐܬ݂ܶܐ ܗ݈ܘܳܐ ܒ݁ܳܬ݂ܪܶܗ ܘܰܡܫܰܒ݁ܰܚ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܘܟ݂ܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܕ݁ܰܚܙܳܐ ܝܰܗ݈ܒ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܫܽܘܒ݂ܚܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ܂ ܀܀

ובר שעתה חזא ואתא הוא בתרה ומשבח לאלהא וכלה עמא דחזא יהב הוא שובחא לאלהא܂

This entry was posted in Α and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.