αἴγειος

αἴγειος:
(1) of a goat, goatskin

Part of Speech: adjective

Latin: caprinus

Syriac: ܡܫܟ ܕܥܙܐ (skin of goat) – ܡܫܟ (skin, leather) ܥܙܐ (goat)

Hebrews 11:37

ελιθασθησαν επρισθησαν επειρασθησαν εν φονω μαχαιρας απεθανον περιηλθον εν μηλωταις εν αιγειοις δερμασιν υστερουμενοι θλιβομενοι κακουχουμενοι

KJV
They were stoned, they were sawn asunder, were tempted, were slain with the sword: they wandered about in sheepskins and goatskins; being destitute, afflicted, tormented;

Vulgate
lapidati sunt secti sunt temptati sunt in occisione gladii mortui sunt circumierunt in melotis in pellibus caprinis egentes angustiati adflicti

Peshitta
ܐܚܪܢܐ ܐܬܪܓܡܘ ܐܚܪܢܐ ܐܬܢܣܪܘ ܐܚܪܢܐ ܒܦܘܡܐ ܕܣܝܦܐ ܡܝܬܘ ܐܚܪܢܐ ܐܬܟܪܟܘ ܟܕ ܠܒܝܫܝܢ ܡܫܟܐ ܕܐܡܪܐ ܘܕܥܙܐ ܘܣܢܝܩܝܢ ܘܐܠܝܨܝܢ ܘܡܛܪܦܝܢ

This entry was posted in Α and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.