ἄθλησις

ἄθλησις:
(1) to contest, to combat, to strive, struggle, hard trial

Part of Speech: noun feminine

Not found in the Septuagint.

Latin:
certamen

Syriac:
ܚܣܕ (reproach)

Hebrews 10:32

αναμιμνησκεσθε δε τας προτερον ημερας εν αις φωτισθεντες πολλην αθλησιν υπεμεινατε παθηματων

KJV
But call to remembrance the former days, in which, after ye were illuminated, ye endured a great fight of afflictions;

Vulgate
rememoramini autem pristinos dies in quibus inluminati magnum certamen sustinuistis passionum

Peshitta
ܐܶܬ݁ܕ݁ܰܟ݂݈ܪܘ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܠܝܰܘܡܳܬ݂ܳܐ ܩܰܕ݂ܡܳܝܶܐ ܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܰܒ݂ܗܽܘܢ ܩܰܒ݁ܶܠܬ݁ܽܘܢ ܡܰܥܡܽܘܕ݂ܺܝܬ݂ܳܐ ܘܰܐܓ݂ܽܘܢܳܐ ܪܰܒ݁ܳܐ ܣܰܝܒ݁ܰܪܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܚܰܫܶܐ ܒ݁ܚܶܣܕ݁ܳܐ ܘܒ݂ܽܐܘܠܨܳܢܶܐ܂

This entry was posted in Α and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.